Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Foto: Alexander Regnér

Tre strategier för att anpassa spannmålsodlingen till ett blötare klimat

I projektet Optikorn har NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) arbetat med klimatanpassning av spannmålsodling i ett ändrat klimat med mer nederbörd.

Mer nederbörd, tunga maskiner och dålig dränering är några utmaningar som spannmålsodlingen kan möta i ett förändrat klimat. Problem som behöver lösas om potentialen med högre temperaturer och längre växtsäsong ska kunna utnyttjas. Samtidigt kan strategierna bidra till minskat näringsläckage.

I det norska projektet Optikorn som avslutades tidigare i år har forskare tagit fram tre anpassningsstrategier som beskrivs i en artikel på NIBIO:s webbplats. https://www.nibio.no/nyheter/klimatilpasning-for-okt-norsk-kornproduksjon Länk till annan webbplats.

1.) förhindra markpackning. Forskarna har testat att luckra jorden mekaniskt och med växter med djupgående rötter. Effekten av mekanisk jordbearbetning blev kortvarig och växtrötterna var inte tillräckligt effektiva. Slutsatsen blev att det är enklare och billigare att undvika markpackning från början.

2.) god dränering. Att förbättra markstrukturen och uppgradera dikessystemen är väsentliga för att anpassa spannmålsproduktionen till ett blötare klimat i framtiden. Det behövs också åtgärder som minskar skördeförluster i perioder med mycket regn.

3.) dela gödselgivan mellan vår och växtsäsong. Mer nederbörd kan öka näringsförlusterna. Ekonomiska beräkningar visade att det var mer lönsamt att dela gödselgivan på fler tillfällen jämfört med att ge all gödsel på våren. En planerad uppdelning av gödselgivan är därför den bästa strategin både ekonomiskt och för miljön, enligt artikeln.

Video visar strategierna
Forskarna har också producerat en video som går igenom de tre anpassningsstrategierna: Klimatilpasning for økt norsk kornproduksjon (publicerad 2022-11-11) Länk till annan webbplats.

Projektet "Tilpasningsstrategier for økt norsk kornproduksjon i et fremtidig våtere klima" har pågått mellan 2018 och 2022. Samarbetspartners i projektet är Norsk Landbruksrådgiving, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Norske Felleskjøp, Kverneland, Yara, Franzefoss, Norgesfôr, Kjelle videregående skole.

Mer information om projektet Optikorn:

Se videon Klimatilpasning for økt norsk kornproduksjon (publicerad 2022-11-11) Länk till annan webbplats.

Läs nyheten: Klimatilpasning for økt norsk kornproduksjon (publicerad 2022-11-15) Länk till annan webbplats.

Text: Teresia Borgman

Som medlem i Greppa Näringen kan du få kostnadsfri rådgivning om bland annat markpackning, dränering och gödsling. Exempel på några av rådgivningarna:

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Död ved i vatten

    Död ved ökar biologiska mångfalden både på land och i vatten. Försök i Schleswig-Holstein visar att om träbitar och stockar placeras i vattnet, men inte för tätt och med minst 30 graders vinkel mot st...

  • Danmark satsar på återvätning av organogen åkermark

    Att ta åkermark ur produktion genom våtläggning ska bidra till Danmarks plan för att minska utsläppen av koldioxid med 70 procent till år 2030. Våtläggningen ska göras med hjälp av ersättning från sta...

  • Klimatpåverkan från kalkning av jordbruksmark

    I en nyligen publicerad rapport från forskningsprogrammet Mistra Food Futures har den potentiella effekten av kalkning av jordbruksmark undersökts. Studien utgörs av teoretiska beräkningar av odlingar...