Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Lastmaskin med gödningssäckar

Kvävestrategi på gårdar utan stallgödsel, 11Aa

Vill du uppnå en optimal kvävegiva och växtföljd och önskar en strategi som tar dig dit? Hoppas du på bättre lönsamhet samtidigt som du inte vill belasta miljön? Då är den här rådgivningen för dig.

Du får hjälp att ta fram en strategi för kvävegödslingen som är anpassad efter just dina mål och förutsättningar. Strategin utgår ifrån att du ska kunna styra gödslingen och utnyttja kväve på ett optimalt sätt.

Ni utgår från din senaste växtnäringsbalans, växtföljd och gödslingsplan. Därifrån beräknar ni hur effektivt du utnyttjar kvävet.

Med hjälp av gödslingsplanen kommer du att se vilka förluster av kväve som din nuvarande gödslingsplan ger. Du får även veta vilka effekter exempelvis kvävegivor med hänsyn till förfrukt och förväntad skörd kan ha eller att ändra tidpunkten för bearbetning.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • uppnå en effektivare gödsling av kväve
 • minska kväveutlakningen
 • se hur du kan utnyttja miljöersättningen för fånggrödor och vårbearbetning
 • minska lustgasavgången.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Kväveoptimering i spannmål

  Gruppaktivitet. Rådgivningen hjälper lantbrukaren att hitta lösningar som ökar utnyttjandet av kväve i odlingen. Rådgivningen visar hur ökad kväveoptimering leder till ett bättre utnyttjande av växt­näringen, samtidigt som näringsläckage och växthusgasavgång minskar och är till nytta för gårdens ekonomi.

 • Kväve- och fosforstrategi i potatisodling

  Potatisodling kan innebära stora förluster av växtnäring från fältet. I den här rådgivningen får du lära dig att utnyttja kväve och fosfor på bästa sätt, vilket ger vinster för både ekonomi och miljön.

 • Kväve- och fosforstrategi i grönsaksodling

  Grönsaksodling kan innebära stora förluster av växtnäring från fältet. I den här rådgivningen lär du dig utnyttja kväve och fosfor på bästa sätt, vilket gynnar både ekonomin och miljön.