Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Grönsaker i ett växthus

Kväve och fosforstrategi i grönsaksodling, 11D

Grönsaksodling kan innebära stora förluster av växtnäring från fältet. I den här rådgivningen lär du dig utnyttja kväve och fosfor på bästa sätt, vilket gynnar både ekonomin och miljön.

Målet med rådgivningen är att öka din medvetenhet om hur du gödslar kväve och fosfor effektivt. Men även att ha en strategi för hur du utnyttjar all växtnäring i grönsaksodlingen samt minskar läckage och växthusgasutsläpp.

Du får veta hur du utnyttjar kväve och fosfor i grönsaksodlingen genom att styra kväve- och fosforgivorna. Rådgivaren utgår från din senaste växtnäringsbalans, växtföljd och gödslingsplan och beräknar hur effektivt kvävet och fosforn är för gårdens viktigaste grönsaksgrödor.

Du och din rådgivare diskuterar hur du optimerar gödslingen av kväve och fosfor. Ni jämför även gårdens läckage av kväve i den nuvarande odlingen med resultaten efter de föreslagna åtgärderna.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • höja kvaliteten på dina grönsaker
 • minska kostnaderna för gödsel
 • utnyttja miljöersättningen för fånggrödor
 • anpassa gödslingen till växtföljd och skörderesternas växtnäringsbidrag
 • minska fosforförluster till miljön
 • minska kväveavgången till både vatten och luft.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Kvävestrategi på gårdar med ekologisk produktion

  På ekologiska gårdar är det extra viktigt att ta vara på växtnäringen. Målet med den här rådgivningen är att få den optimala balansen mellan tillförsel och skörd. Efter rådgivningen har du en strategi för ogräsbekämpning.

 • Växtskyddsstrategi potatis

  Potatis är en gröda som ofta kräver mycket bekämpning. Fortfarande behandlar många odlare bladmögel rutinmässigt. Det finns dock betydligt bättre alternativ till kemisk bekämpning.

 • Test av mineralgödselspridare

  Med en jämn gödselspridning sparar du pengar och hjälper miljön. Målet med rådgivningen är att förebygga en ojämn fördelning av gödsel.