Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Kvigor som betar

Kvävestrategi på gårdar med ekologisk produktion, 11E

På ekologiska gårdar är det extra viktigt att ta vara på växtnäringen. Målet med den här rådgivningen är att få den optimala balansen mellan tillförsel och skörd. Efter rådgivningen har du en strategi för ogräsbekämpning.

Målet med rådgivningen är att bli mer medveten om hur du gödslar kväve. Att veta hur du utnyttjar och minskar läckage av växtnäring samtidigt som utsläppet av växthusgaser minskar.

Du får förslag på vad du kan göra för att optimera gödslingen av kväve. Där ingår hänsyn till vallar av gröngödsling och andra kvävefixerande grödor. Du får även förslag på hur du minskar läckage av kväve vid mekanisk ogräsbekämpning och annan jordbearbetning. Ni jämför gårdens läckage i den nuvarande odlingen med resultaten efter att du har gjort olika åtgärder.

Är det säsong gör ni avslutningsvis en rundvandring i fältet och tittar på eventuella problem med rotogräs.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • gödsla kväve så det anpassas till din växtnäringsbalans, växtföljd och gödslingsplan
 • använda stallgödsel bättre
 • utnyttja kvävefixerande grödor
 • öka medvetenheten om risker för ökat ogräs
 • minska din påverkan på klimatet.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Hållbarhetsanalysen

  Vill du se helheten i din gårds miljömässiga hållbarhet? Med Hållbarhetsanalysen får du insikt om nuläget och hur gården ligger till i förhållande till andra jämförbara gårdar. Var finns potentialen till förbättringar?

 • Fosforstrategi

  Den här rådgivningen hjälper dig att skapa bättre fosforgivor och växtföljd. Det gynnar både närmaste vattendrag och gårdens ekonomi.

 • Uppföljning och Hållbarhetsanalys

  Några år efter att du haft din första rådgivning med Greppa Näringen är det bra med en uppföljning. Då har du genomfört din rådgivningsplan och kan följa upp råden du fått. Med Hållbarhetsanalysen får du insikt om nuläget och hittar potentialen till förbättringar?