Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Traktor med svämtunna och rampspridning

Kvävestrategi på gårdar med stallgödsel, 11Ab

Den här rådgivningen ger dig bättre koll på din växtföljd och hur du utnyttjar stallgödseln. Dessa faktorer stärker din lönsamhet och minskar riskerna för miljön.

Med utgångspunkt från din senaste växtnäringsbalans, växtföljd och gödslingsplan beräknar rådgivaren hur effektivt ditt kväve är. När du lär dig styra gödslingen på ett bättre sätt kan du utnyttja kvävet bättre.

Rådgivaren föreslår hur du kan optimera gödslingen. Det kan handla om kvävegivor med hänsyn till förfrukt och förväntad skörd, fånggrödor och att ändra tidpunkterna för bearbetning.

Du får hjälp att beräkna kväveläckaget för gården, både utifrån din nuvarande odling och efter föreslagna åtgärder.

Med hjälp av Gödselkalkylen visar rådgivaren hur det påverkar effektiviteten och ekonomin när du ändrar din strategi för att sprida stallgödsel.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • anpassa din kvävegödsling
 • använda stallgödsel på ett bättre sätt
 • använda verktyget Gödselkalkylen
 • öka kvaliteten på din produktion
 • minska din klimatpåverkan.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Fosforstrategi

  Den här rådgivningen hjälper dig att skapa bättre fosforgivor och växtföljd. Det gynnar både närmaste vattendrag och gårdens ekonomi.

 • Uppföljning och Hållbarhetsanalys

  Några år efter att du haft din första rådgivning med Greppa Näringen är det bra med en uppföljning. Då har du genomfört din rådgivningsplan och kan följa upp råden du fått. Med Hållbarhetsanalysen får du insikt om nuläget och hittar potentialen till förbättringar?

 • Uppföljningsbesök

  Några år efter att du haft din första rådgivning med Greppa Näringen är det bra med en uppföljning. Då har du genomfört din rådgivningsplan och kan följa upp råden du fått.