Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
En humla klättar på rödklöverblomma

Åtgärder som skapar mer blommor och ökar variationen i landskapet är extra viktiga i slättbygden. Foto: Petter Haldén

Risk för färre humlor och minskad pollinering

Ny forskning visar att stigande temperaturer och ett förändrat odlingslandskap påverkar när humledrottningarna vaknar ur vinterdvalan för att leta boplats och bilda en ny koloni. Då blir gräsmarker, klöverrik vall, träddungar, häckar och blomsterremsor allt viktigare.

Humlor är viktiga pollinatörer för lantbrukets grödor, men klimatförändringarna i kombination med de kraftiga förändringarna i landskapet under de senaste hundra åren – bland annat större jordbruksfält med ett fåtal grödor samt färre gräsmarker och blommande träd – gör att humlorna har fått allt svårare att hitta föda och boplatser. Inte minst de humledrottningar som ger sig ut senare på våren eller sommaren för att sätta bo riskerar då att utrotas lokalt och pollineringen av grödor försämras.

I en studie som nyligen har publicerats visar forskare från Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet att de humlor som ger sig ut tidigast på våren har förändrat sitt beteende och flyger ut cirka fem dagar tidigare än för tjugo år sedan, sett till hela landet. Ser man till Skånes slättbygder är skillnaden hela 14 dagar över de senaste 100 åren. Däremot tycks inte de humlearter som ger sig ut senare på säsongen ha anpassat sin flygsäsong på motsvarande sätt.

– När vi tittade närmare på humledrottningar som samlats in i Skåne såg vi att drottningar från ett varierat landskap inte påverkats alls lika mycket som de från slättbygden, säger Anna Persson, en av forskarna bakom studien.

Hon berättar att åtgärder som skapar mer blommor och ökar variationen i landskapet därför är extra viktiga just i slättbygden.

– Det kan vara obrukade åkerkanter och blommande vägkanter, remsor med insådd av klöver eller andra blommande växter och fleråriga gräsmarker. Träddungar och buskage bidrar både med blomning och att kyla ner marken genom sin skugga, vilket kan hindra att humlor vaknar för tidigt. Många av de sena arterna är också knutna till ärtväxter, så att låta en del av klövervallen gå i blom kan vara ett annat sätt att gynna dessa humlor, säger Anna Persson.

Om studien: Forskarna har studerat tio arter av humlor i Skåne och har både studerat observationer som rapporterats in av allmänheten till Artportalen under de senaste tjugo åren och humlor som samlats in av Biologiska institutionens museum mellan 1899 och 2016.

Källa: Historical and citizen-reported data show shifts in bumblebee phenology over the last century in Sweden Biodiversity and Conservation, vol. 32, 2023, s. 1523–1547 Länk till annan webbplats.

Text: Nina Nordh

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Bildtext