Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Att vårda de arter som bidrar med ekosystemtjänster ligger i varje lantbrukares intresse. Foto: Petter Haldén

Greppa Näringens nya rådgivning om biologisk mångfald i åkerlandskapet bidrar till ökad lönsamhet och att miljömål nås

Vår livsmedelsförsörjning är beroende av den biologiska mångfalden och dess ekosystemtjänster. Ett varierat och artrikt odlingslandskap får oss också att må bra. I rådgivningen ”Biologisk mångfald i åkerlandskapet” hjälper rådgivare från Greppa Näringen lantbrukare att hitta gårdsspecifika åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden.

Kan man tjäna pengar på biologisk mångfald?

Ja, det måste finnas en viss biologisk mångfald för att tjäna pengar överhuvudtaget. Den biologiska mångfald som ”ger människan nytta och livskvalitet” kallas för ekosystemtjänster. För en odlare av raps, åkerbönor eller klöverfrö kan förekomsten av pollinatörer vara skillnaden mellan lönsam odling och olönsam. Markorganismernas nedbrytning av organiskt material till mullämnen är en annan ekosystemtjänst som är otänkbar att vara utan. Att vårda de arter som bidrar med ekosystemtjänster ligger i varje lantbrukares intresse. Det kan också vara ett ”försäljningsargument mot konsumenter, att ”i svenskt lantbruk finns det plats för alla”.

jordhumla på åkerböna

Mörk jordhumla på åkerböna. Foto: Petter Haldén


Måste biologisk mångfald vara lönsam för att få finnas?

Utan tvekan är det så att den allra mesta av den biologiska mångfalden inte bidrar med ”nytta och livskvalitet” till lantbrukare eller andra människor, men den har ändå ett berättigande. Sverige har skrivit under internationella överenskommelser om att biologisk mångfald ska bevaras, oavsett om det går att tjäna pengar på den eller inte.

Olika är bra

Grunden för en rik biologisk mångfald är variation inom gården såväl som mellan gårdar. Vad gäller växtnäring utgår allt miljöarbetet från markkartering och växtnäringsbalans. För biologisk mångfald är det istället variationen som behöver betonas, att lantbrukarna gör olika. Därför finns det vid rådgivningen ett trettiotal åtgärder som lantbrukare kan välja mellan för att öka den biologiska mångfalden på gården.

Det kan till exempel vara anläggning av kantzoner, lähäckar, skalbaggsåsar, småvatten, blommande trädor, lärkrutor, med flera åtgärder. I Greppa Näringens rådgivning ska lantbrukaren välja minst tre av dessa till en åtgärdsplan som rådgivaren tar fram tillsammans med lantbrukaren. Förhoppningsvis blir det en bra spridning av åtgärderna inom och mellan gårdarna för så stor variation i åkerlandskapet som möjligt. ”Olika är bra” är en trevlig slogan som i högsta grad är tillämplig på biologisk mångfald i åkerlandskapet.

Rådgivningen "Biologisk mångfald i åkerlandskapet" blir tillgänglig i flera län under hösten, kontakta din länsstyrelse för mer information.

Vid frågor om rådgivningen är du välkommen att kontakta rådgivningsexpert Petter Haldén.

Text: Petter Haldén

I rådgivningen ”Biologisk mångfald i åkerlandskapet” hjälper Greppa Näringens rådgivare dig att hitta åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden som passar just din gård. Läs mer om rådgivningen här.

Kontakt

info@greppa.nu

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter