Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Europeiska kommissionen tycker inte att Tyskland efterlever kraven i Nitratdirektivet. Det gjorde i att tyska myndigheter skärpte den tyska gödsellagstiftningen – Düngeverordnung. Foto: Mårten Svensson

Tyskt nitratkvävebråk snart över efter många år

Kommissionen hotade Tyskland med 8,5 miljoner kronor i böter per dygn om landet inte skärpte reglerna i Nitratdirektivet. Nu har Tyskland utpekat särskilda områden med hög halt nitrat i grundvattnet, så kallade ”red areas” där kvävegödslingen ska minska med 20 procent.

Höga halter av nitratkväve i grundvattnet i Tyskland har varit ett problem under decennier och det tar sin tid att få ner halterna. För lång tid tycker Europeiska kommissionen som år 2016 startade en så kallad överträdelseprocess mot Tyskland. Kommissionen tyckte inte att Tyskland efterlever kraven i Nitratdirektivet. Det gjorde i sin tur att tyska myndigheter skärpte den tyska gödsellagstiftningen – Düngeverordnung. Från och med 2018 är det krav på att beräkna växtnäringsbalanser på gårdarna. Kommissionen tyckte emellertid inte att skärpningen räckte och inledde en andra fas av överträdelseärendet och denna gång hotades med vite på 850 000 euro per dygn.

Extrema halter på vissa platser

Var fjärde år beskriver länderna i EU hur det står till med nitrathalten i sitt grundvatten. I den senaste sammanställningen ingick provtagning av grundvatten på cirka 1 200 platser i Tyskland. Den visar generellt högre halter i norra Tyskland och halter upp till 380 milligram per liter, att jämföra med hälsogränsvärdet på 50 milligram per liter. En forskargrupp har gjort en fördjupad analys över var nitrathalterna är höga och pekar bland annat ut områden med spannmålsodling och grisuppfödning, alltså i huvudsak områden med begränsad vallodling. De lyfter också fram de stränga gödslingsreglerna i Danmark och Tyskland som framgångsrika för att minska kväveutlakningen. De tycker även att det blir värdefullt med en databas över alla gårdarnas växtnäringsbalanser som nu kan skapas. En sådan databas kan ge en mer detaljerad bild av lokala och regionala överskott i kvävebalansen.

Read areas

Nu verkar kommissionen och tyska regeringen hittat en kompromiss efter många års bråk. Sedan länge har hela Tyskland varit utpekat som nitratkänsligt område men nu har de enskilda förbundsländerna pekat ut områden där nitrathalterna är extra höga. I dessa områden ska kvävegödslingen minska med 20 procent. Den tyska bondeorganisationen Deutscher Bauerverband (DBV) är arga och tycker att det är fel att alla lantbrukare i ett utpekat område ska dra ner på gödslingen eftersom det inte är alla gårdar som bidrar till att fylla på grundvattnet med nitrat.

Källa: https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.740756.de/20-9-1.pdf Länk till annan webbplats.

Text: Markus Hoffmann

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Nya rapporter om integrerat växtskydd

    Tips och råd i arbetet med integrerat växtskydd i lantbruksgrödor och en utvärdering av hur svenska lantbrukare arbetar med integrerat växtskydd idag. Det är innehållet i två nya rapporter om integrer...

  • Uppdaterat verktyg för användning av växtskyddsmedel i vattenskyddsområde

    En ny uppdaterad version av verktyget MACRO-DB har lanserats. Verktyget är webbaserat och simulerar hur växtskydds­medel bryts ned och transporteras i marken och bedömer risken för förluster av medel ...

  • Är du en bra växtskyddsgranne?

    Brittiska bönder tänker bli bättre växtskyddsgrannar än de hittills varit. Ett nytt initiativ ska få fler lantbrukare att ta hänsyn när de bekämpar nära hus, trädgårdar och byar. Men även grannarna sk...