Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Lantbrukare sitter på huk bland grödorna

Två nya rapporter om integrerat växtskydd har publicerats av Jordbruksverket. Foto: Mårten Svensson

Nya rapporter om integrerat växtskydd

Tips och råd i arbetet med integrerat växtskydd i lantbruksgrödor och en utvärdering av hur svenska lantbrukare arbetar med integrerat växtskydd idag. Det är innehållet i två nya rapporter om integrerat växtskydd som publicerats av Jordbruksverket.

Rapporten Att förebygga växtskyddsproblem ­– en viktig del i integrerat växtskydd (IPM) Länk till annan webbplats. ger en översikt över tips och råd i arbetet med integrerat växtskydd (IPM, Integrated Pest Management). Den tar upp aspekter som utsäde och såtidpunkt, sortval, växtföljd, jordbearbetning, vikten att gynna biologisk mångfald och hindra spridning av ogräs och skadegörare. Rapporten omfattar alla större jordbruksgrödor och alla typer av skadegörare i fält. Råd ges även för odlingssystem med reducerad jordbearbetning.

Några råd ur rapporten:

  • Använd friskt utsäde, till exempel genom att testa grobarheten, analysera eget producerat utsäde eller köpa certifierat utsäde. Att rensa utsädet har visat sig ge lägre grad av angrepp från flera utsädesburna sjukdomar.
  • Så inte för tidigt på hösten. Alltför tidig sådd ökar trycket från flera skadegörare och ogräs. Ett riktmärke kan vara att inte så tidigare än 10-15 september i södra Sverige och 5-10 september i Mellansverige.
  • Falsk såbädd kan vara ett verktyg för att locka vissa ogräsfrön att gro.
  • Välj sorter med bra odlingsegenskaper som motståndskraft mot sjukdomar, bra stråstyrka och bra vinterhärdighet.
  • Att odla flera sorter av en gröda med olika känslighet, antingen på olika fält eller i sortblandningar, kan minska risken för sjukdomar och skadegörare
  • Variera växtföljden för att förebygga problem med både ogräs och skadegörare. Minst blir skadorna som regel i en växtföljd med både ettåriga och fleråriga grödor samt vårsådda och höstsådda grödor. Varierad växtföljd är också bra för att öka mullhalten vilket i sin tur kan öka skörden.
  • Bruka ned skörderester för att motverka smittspridning av svampsjukdomar.
  • Gynna biologisk mångfald genom att anlägga en skalbaggsås i fältet och blommande kantzoner.
  • Rengör maskiner för att undvika spridning av ogräs och skadegörare.

Rapporten avslutas med en översikt över de viktigaste förebyggande åtgärderna mot skadegörare i stråsäd, sockerbetor, oljeväxter, baljväxter, klöver- och gräsfrö, majs och potatis. Här ges även tips på mer läsning.

De flesta lantbrukare levde upp till kraven

Den andra rapporten Integrerat växtskydd i jordbruket 2022 Länk till annan webbplats. går igenom resultaten från ett vägledningsprojekt om integrerat växtskydd och beskriver bland annat resultat från kontrollbesök som utförts av kommuner och länsstyrelser. Trots att 10 procent av de tillfrågade jordbrukarna inte kände till begreppet integrerat växtskydd, bedömde inspektörerna ändå att 98 procent av jordbrukare lever upp till kraven på integrerat växtskydd. Flera inspektörer kommenterade att de mötte lantbrukare som var pålästa, engagerade och intresserade av integrerat växtskydd.

Utvecklingspotential kring nyttodjur och alternativa metoder

Åtgärder för att skydda nyttodjur hade nästan dubblerats sedan föregående tillsynsprojekt och ett område där det finns fortsatt stor utvecklingspotential.

Ett annat område där inspektorerna såg behov av utveckling är när det gäller att undersöka möjligheterna att använda biologiska, fysiska och andra icke-kemiska metoder framför kemisk bekämpning.

Källor:

Att förebygga växtskyddsproblem ­– en viktig del i integrerat växtskydd (IPM) Länk till annan webbplats., Jordbruksverket, redaktör: Eva Mellqvist, Jordbruksverkets växtskyddcentral, Skara med texter av personal vid Jordbruksverkets växtskyddcentraler, publicerad 2023-02-22.

Integrerat växtskydd i jordbruket 2022. Vägledningsprojekt om kontroll av de åtta principerna för integrerat växtskydd, Länk till annan webbplats. författare: Teresia Persson, publicerad 2023-02-08.

Text: Teresia Borgman

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Bildtext