Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Foto: Mårten Svensson

Lantbrukarna fortsatt mycket nöjda med rådgivningen

Greppa Näringen intervjuar kontinuerligt lantbrukare som har tagit del av Greppa Näringens rådgivning. Årets nöjdhetsundersökning som omfattar två år (2020-2021) visar ett högt resultat och att besöken i de flesta fall leder till konkreta åtgärder.

Totalt får Greppa Näringens rådgivning ett högt resultat (index* 78), vilket ligger i linje med förra årets mätning (index 77). Nöjdheten med det senaste rådgivningsbesöket ligger på en mycket hög nivå (index 84) och närheten till ett idealt besök ligger på en godkänd nivå (index 69).

De rådgivningar som får högst betyg i undersökningen är Precisionsodling, Våtmarksplanering och Växtskydd/hantering.

*Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning:
< 49 = Mycket lågt
50 – 59 = Lågt
60 – 69 = Godkänt
70 – 79 = Högt
80 > = Mycket högt

Läs mer om Nöjdhetsundersökningen här

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Lantbrukare leder forskning för hållbart jordbruk

    Innovative farmers heter ett nätverk av lantbrukare i England som tar initiativ för att göra gårdsförsök i samarbete med forskare. Nätverket har funnits i 10 år och har hittills engagerat 12 000 lan...

  • Nu drar höstens aktiviteter igång

    Efter flera år med restriktioner på grund av pandemin laddar vi nu upp för flera stora evenemang. Först ut är Greppa Näringens Rådgivarkonferensen den 26-27 september, därefter tar mässorna vid.

  • Studie jämför nitratläckage från ekologisk och konventionell odling

    Nitratläckaget från både ekologiska och konventionella odlingsförsök överskred EU:s gränsvärden i en dansk-tysk studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Agriculture, Ecosystems & Environ...