Lantbrukarna fortsatt mycket nöjda med rådgivningen

Greppa Näringen intervjuar kontinuerligt lantbrukare som har tagit del av Greppa Näringens rådgivning. Årets nöjdhetsundersökning som omfattar två år (2020-2021) visar ett högt resultat och att besöken i de flesta fall leder till konkreta åtgärder.

Totalt får Greppa Näringens rådgivning ett högt resultat (index* 78), vilket ligger i linje med förra årets mätning (index 77). Nöjdheten med det senaste rådgivningsbesöket ligger på en mycket hög nivå (index 84) och närheten till ett idealt besök ligger på en godkänd nivå (index 69).

De rådgivningar som får högst betyg i undersökningen är Precisionsodling, Våtmarksplanering och Växtskydd/hantering.

*Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning:
< 49 = Mycket lågt
50 – 59 = Lågt
60 – 69 = Godkänt
70 – 79 = Högt
80 > = Mycket högt

Läs mer om Nöjdhetsundersökningen här

Foto: Mårten Svensson