Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Bild 1. Höstvetefält i Fjelie den 27 maj. Förfrukt höstraps, DC 55. Foto: Johanna Lassvik

Bild 1. Höstvetefält i Fjelie den 27 maj. Förfrukt höstraps, DC 55. Foto: Johanna Lassvik

God tillväxt efter nederbörd

Utvecklingen i höstvetefälten har gått mycket fort den senaste veckan och kväveupptaget har ökat. Många fält är nu fina med goda skördepotentialer. Behövs mer kväve? Då är det hög tid att gödsla med Kalksalpeter. Men gör en realistisk bedömning av behovet i ditt eget fält utifrån förväntad skörd och eventuellt outnyttjat kväve i marken.

Bild 2. I västra Skåne har utvecklingen gått mycket fort den senaste veckan. Bilden visar ett av fälten på Västraby gård, som nu är i stadium 55. Sedan förra veckan har ytterligare 31 kg N lagrats in i ovanjordisk grönmassa. Även nollrutan har tagit upp mer kväve och blivit lite grönare. Foto: Johanna Lassvik

Bild 2. I västra Skåne har utvecklingen gått mycket fort den senaste veckan. Bilden visar ett av fälten på Västraby gård, som nu är i stadium 55. Sedan förra veckan har ytterligare 31 kg N lagrats in i ovanjordisk grönmassa. Även nollrutan har tagit upp mer kväve och blivit lite grönare. Foto: Johanna Lassvik

Ökat kväveupptag i flertalet fält

Förra veckan skrev vi att torkan begränsade kväveupptag och tillväxt. Men denna veckan har de flesta fält utvecklats rejält. Kväveupptag i grönmassan i gödslade fält samt i nollrutorna redovisas i diagram 1. Ökning sedan förra veckan kan utläsas i tabell 1. Fortfarande är östra sidan dock lite efter utvecklingsmässigt, se bild 3 Löderup. Löderup är också ett bra exempel på att nederbörden varierat och det förekommer stora lokala skillnader. Vi mättillfället 24 maj var marken fortfarande mycket torr.

Bild 3. I Löderup var utvecklingsstadiet i fredags, 24/5, ännu bara 32. Marken har var fortfarande torr och inget ytterligare kväve hade lagrats in i grönmassans sedan förra mätningen. Foto: Johanna Lassvik

Bild 3. I Löderup var utvecklingsstadiet i fredags, 24/5, ännu bara 32. Marken har var fortfarande torr och inget ytterligare kväve hade lagrats in i grönmassans sedan förra mätningen. Foto: Johanna Lassvik

Behövs mer kväve?

Om du valt att dela kompletteringsgivan i två eller om du ännu inte lagt en tredje giva är det hög tid. Men det är ännu inte för sent att gödsla om mer kväve behövs. Det går att höja både skörd och proteinhalt åtminstone fram till blomning. Cirka 20-25 % av totala upptaget sker efter stråskjutningen.

  • Var realistisk när du bestämmer skördepotentialen
  • Fundera på om markens mineralisering har ökat med markfukt och värme
  • Räkna på om det kan finnas outnyttjat kväve kvar i marken
  • Gödsla med nitratkväve (Kalksalpeter) för snabb effekt
  • Gödsla före nederbörd

Vi avslutar mätningarna nu

När axen är framme blir mätresultaten mindre tillförlitliga och vi väljer därför att avsluta mätningarna nu. Nästa veckas säsongsnytt blir istället en sammanställning av årets mätresultat och då försöker vi också dra lite slutsatser kring hur olika faktorer påverkat höstvetets tillväxt och utveckling.

  • Diagram
  • Tabell

Diagram 1. Det är stora skillnader i totalt kväveupptag mellan olika platser. På många fält har utvecklingen gått mycket fort senaste veckan, östra sidan är dock lite efter utvecklingsmässigt.

Tabell 1. Bakgrundsdata

Plats

Sort

DC

Förfrukt

Såtidpunkt

Ökning fält

Västraby A

Etana

55

Raps

14 sep

27

Västraby B

Etana

55

Åkerböna

16 sep

31

Kattarp A

Kask

55

Höstraps

16 sep

31

Kattarp B

Kask

55

Rödklöver

18 sep

12

Kattarp C

Saki

55

Havre

28 sep

38

Häljarp

Ahoi

55

Höstraps

20 sep

10

Fjelie A

Etana

55

Vårkorn

18 sep

24

FjelieB

Etana

55

Höstraps

18 sep

27

Lund Valkärra

Bright

55

Vårkorn


-5

Löberöd A

Informer

49

Höstraps


9

Löberöd B

Informer

45

Vårkorn


13

Löberöd C

Informer

49

Vårkorn


15

Löberöd D

Informer

47

Höstvete


-2

Skegrie A


39

Lök


0

Skegrie B


41

Höstraps


4

Trelleborg A

Kask

39

Sockerbetor

17 okt

15*

Trelleborg B

Kask

41

Höstraps

22 sep

8

Trelleborg C

Etana

45

Höstraps

22 sep

15

Charlottenlund A

Etana

45

Höstraps

15 sep

20

Charlottenlund B

Praktik

39

Höstvete

17 sep

17

Löderup A

Pondus

32

Höstraps

25 sep

2

Löderup B

Pondus

32

Höstraps

25 sep

-5

Sandby Gård A

Terence

43

Höstraps

23 sep

-3

Sandby Gård B

Pondus

41

Vårkorn

24 sep

8

Sandby Gård C

Pondus

37

Åkerböna

24 sep

13

Simrishamn

Etana

43

Vårkorn

26 sep

11

Fjälkinge A

Bright

47

Höstvete

26 sep

14

Fjälkinge B

Bright

51

Potatis

27 sep

22

Kristianstad

Envis

49

Höstraps

24 sep

16

* För Trelleberg A var förra veckans mätvärde sannolikt för lågt, så ökning i fält bör vara omkring 5 kg.

Samarbete med Yara

Precis som tidigare år samarbetar vi med Yara om mätningarna och lånar deras handburna N-Sensor. Vi redovisar också de platser som mätts av Yara och de får tillgång till våra värden.

Kontakt

Gunilla Frostgård,
Johanna Lassvik,
Emma Hjelm

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev