Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Mineralgödselspridare på åker

Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen analyserat förutsättningarna för gödselmedelsproduktion i landet samt genomfört en kartläggning av pågående skalbara initiativ. Foto: Pernilla Kvarmo

Svensk produktion av gödselmedel möjlig på sikt

Sverige har förutsättningar för att kunna producera gödselmedel inom några år enligt en ny rapport från Jordbruksverket. Ett antal initiativ är på gång och det finns relativt god tillgång till lämpliga växtnäringsflöden inom landet. Men för att en hållbar svensk gödselmedelstillverkning ska kunna bli verklighet krävs att elförsörjningen är säkrad och att lagstiftningen justeras.

Sedan några år tillbaka finns ingen inhemsk produktion av mineralgödselmedel i Sverige. Vårt importberoende är stort, vilket blev tydligt under Ukrainakrisen, när tillgången på naturgas minskade och priserna mineralgödsel skenade.

Ny utredning presenterad

Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen analyserat förutsättningarna för gödselmedelsproduktion i landet samt genomfört en kartläggning av pågående skalbara initiativ. Analysen redovisas i rapporten ”Gödselmedelsproduktion i Sverige – Aktuella initiativ, tekniker och förutsättningar” Pdf, 3.4 MB..

– Idag återcirkuleras mycket växtnäring via stallgödsel och en del återförs via rötat livsmedelsavfall och avloppsslam. Men det räcker inte på långa vägar för att försörja grödorna med näring, säger Sone Ekman som är utredare på Jordbruksverket och huvudansvarig för rapporten.

Cirkulära växtnäringsflöden och fossilfri produktion

För ökad hållbarhet krävs att växtnäringsämnen återanvänds. Rapporten pekar på några viktiga källor till framtida gödselmedelsproduktion:

 • Restprodukter från gruvindustri
 • Fixering av luftens kväve med hjälp av fossilfri el
 • Restprodukter från industriproduktion
 • Aska
 • Avloppsvatten
 • Rötrest från biogasanläggningar
 • Restprodukter från livsmedelsproduktion

Genom att använda fossilfri el för produktion av kvävegödselmedel kan klimatpåverkan hållas låg.

Ett par av initiativen har mycket stor potential och skulle, om planerna förverkligas, kunna täcka hela svenska behovet av fosfor och kväve. Ytterligare några initiativ har potential att bli betydande om de kommer i användning på ett antal platser.

Men det finns hinder

För att en gödselmedelsproduktion ska kunna bli verklighet måste några hinder överbryggas.

 • Det krävs miljötillstånd för att få starta en produktionsanläggning. Detta kan ta tid och utfallet är osäkert.
 • Konkurrensen om elkraft är hård. Ett antal industrisatsningar är på gång i norra Sverige och det kan ta tid innan nya gödselmedelstillverkare får tillgång till elnätet. Dessutom kan elpriset komma att höjas även i norra Sverige.
 • Regelverken för användning av avfall är stränga och behöver ses över för att vissa restströmmar överhuvudtaget ska kunna användas.

Rapporten har väckt stort intresse

-Jordbruksverket har gjort en bra genomlysning av vilka gödselinitiativ som pågår i landet och det ger en hoppfull bild. Det finns goda möjligheter med ett förbättrat kretslopp av avfallsströmmar ur vilka det kan produceras mineralgödsel kommenterar Markus Hoffmann som arbetar med mark- och vattenfrågor på LRF.

- För de mer storskaliga projekten med kväve och fosfor i norr blir det istället en fråga om hur elen ska räcka till alla stora industrisatsningar där, tillägger Markus.

Källa: Analysen redovisas i rapporten ”Gödselmedelsproduktion i Sverige – Aktuella initiativ, tekniker och förutsättningar”. Pdf, 3.4 MB.

Text: Gunilla Frostgård

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

 • Renkavle – ett svårbekämpat ogräs som behöver bromsas

  Det ettåriga ogräset renkavle utvecklar lätt resistens mot ogräsmedel och har ökat kraftigt sedan några år tillbaka. Det är redan ett problem i Skåne och på Gotland men finns även lokalt upp till Öste...

 •  Radhackning en del av strategin mot renkavle

  För att visa att radhackning kan vara en av del i en verkningsfull strategi för att förebygga resistens och få bukt med renkavle, genomfördes en välbesökt maskindemonstration i Helsingborgstrakten 25 ...

 • Sortblandningar effektivt vapen mot fungicidresistens

  Svartpricksjuka i stråsäd är ett problem och resistens mot svampmedel är också ett problem. Genom att blanda sorter av höstvete lyckades danska och tyska forskare minska antalet behandlingar och minsk...