Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
människor tittar på en traktor

För att visa att radhackning kan vara en av del i en verkningsfull strategi för att förebygga resistens och få bukt med renkavle, genomfördes en välbesökt maskindemonstration Helsingborgstrakten 25 april. Foto: Stina Olofsson

 Radhackning en del av strategin mot renkavle

För att visa att radhackning kan vara en av del i en verkningsfull strategi för att förebygga resistens och få bukt med renkavle, genomfördes en välbesökt maskindemonstration i Helsingborgstrakten 25 april. Den effektivaste strategin är att kombinera kemiska växtskyddsmedel med icke-kemiska metoder.

Radhackning som är en beprövad metod i ekologisk odling har blivit intressant även i konventionell odling i kampen mot renkavle, särskilt för fält där resistens uppkommit. Genom hackningen kan förekomsten minska, vilket ökar effekten av den kemiska bekämpningen. Med anledning av detta bjöd Jordbruksverket och HIR Skåne in till en maskindemonstration på Lydinge gård i nordvästra Skåne. Sex maskiner visades i drift. Per Modig från HIR Skåne presenterade maskinerna och de som säljer respektive maskin fick komplettera med kommentarer. Ett femtital personer tog del av demonstrationerna som utfördes på ett fält där renkavle förekommer. Grödan var höstvete som var sådd med 25 cm radavstånd.

Radhackning en ny del av strategin mot renkavle

Jan Jönsson från Lydinge gård berättade om gården och sitt arbete med att hantera gräsogräs. Han brukar drygt 1850 hektar i ett område från Kullaberg till Bjuv. Han försöker minimera jordbearbetningen och tillämpar sedan ett antal år direktsådd och är nu intresserad av radhackning som ett komplement. Jordarten är allt från lättare jord till 60 procent lera och det finns resistent renkavle på flera av fälten. I höstas gick det inte att höstspruta alla fält på grund av regn, annars är en lyckad höstbekämpning och en snabb etablering av vetegrödan det som är viktigast i Jans strategi tillsammans med varierad växtföljd och mellangrödor.

Höstvete odlas vartannat år och i övrigt, havre, åkerböna och höstraps. Jordarten inte avgörande för sådden vid direktsådd och han använder fasta körspår. Såmaskinen är en 12 m bred Horsch Avatar med 25 cm radavstånd. Ambitionen är att så klart höstvete inom 14 dagar det vill säga 120 hektar per dag. Marcus Willert, rådgivare på gården, poängterade värdet av en balanserad växtföljd med omväxlande höst och vårgrödor. Störst utmaning är enligt Marcus att uppnå ett optimalt bestånd.

Per Modig HIR Skåne informerade under demonstrationen. Maskinerna som visades är bland de mest använda på marknaden och de skiljer sig åt när det gäller hur väl skären skär av rötterna, jordtäckningen samt hur nära såraden de kan arbeta.

renkavle i fält

Resultat av radhackning. Foto: Stina Olofsson

Renkavlens biologi

I delar av nordvästra Skåne är renkavle ett betydande problem och höstveteskörden kan vid stor förekomst halveras. Renkavle är ett ettårigt gräs som främst gror på hösten. Den sprids med frön som går i groningsvila när de täcks med jord och en fröbank kan byggas upp. Renkavlen går vanligen i ax under maj månad och uppträder i fäckar där tidigare års ax drösat.

Bekämpningsstrategier beror på fröbanken

Det finns olika bekämpningsstrategier. Vilken som är bäst beror på om höstvete odlats ofta på fältet, om det finns en fröbank i marken, samt på jordbearbetningen. Ett råd är att dela av fältet, jordbearbeta och tröska delarna separat och sist där det finns renkavle. Att rengöra maskinerna på infekterad mark och att täcka spannmålstransporterna är också mycket viktigt.

Resistent renkavle

Om effekterna av växtskyddsmedel verkar ha blivit sämre kan det vara tecken på resistens, vilket kan konstateras med en resistenstest. Växla mellan ogräsmedel med olika verkningsmekanismer och välj bara gräsherbicider med mycket god effekt på renkavle.

Renkavle gror i mindre utsträckning på våren och vårsäd kan ibland ge bekämpningseffekter över 95 procent. Slåttervall i flerskördesystem kan ingå i strategin, men inte sent skördat hö.

Om man odlar höstvete ska konkurrensstarka sorter användas. Ett viktigt råd är fördröjd sådd då man först harvar till en såbädd. Efter 10–14 dagar avdödas den grodda renkavlen och därefter sås vete. Fördröjd sådd har bäst effekt de år som renkavlens groningsvila är kortvarig. Varje höst informerar Jordbruksverket om årets test av renkavlens groningsvila.

renkavle

Plantan till vänster är resistent och har inte skadats av den kemiska bekämpningen som den till höger. Foto: Stina Olofsson

Greppa Näringen och renkavle

Greppa Näringen följer utvecklingen av bekämpningsstrategier mot renkavle. Arbete pågår med att tillhandahålla ett webbaserat beräkningsverktyg som är framtaget i Danmark och omarbetas för svenska förhållanden. Tanken är även att införa strategier mot renkavle i rådgivningen om IPM eller som en separat rådgivningsmodul.

Text: Stina Olofsson

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev