Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Bild 1. Löderup höstvetefält den 10 maj. Foto: Johanna Lassvik

Bild 1. Löderup höstvetefält den 10 maj. Foto: Johanna Lassvik

Dags för beslut om komplettering i syd

Med lite kyligare väder sen senaste mätningen har kväveupptaget lugnat sig rejält jämfört med mätningen veckan innan. Både nollrutor och fält visar stor variation men i medeltal har upptaget av kväve varit cirka 4 kg/ha i nollrutorna och 10 kg/ha i fält. Stråskjutningen har nu pågått cirka fyra veckor och fälten ser fina ut. Flera fält har nu flaggbladet synligt (DC37) och övriga fält är snart där. Nu är det dags för beslut om kompletteringsgiva. 

Bild 2. I Kattarp A var nollruteupptaget ganska stort redan i början av april med 29 kg och har ökat till 42 kg N/ha till den 13 maj. I fält har kväveupptaget ökat från 34 till 89 kg N/ha. (höstvete Kask med raps som förfrukt, sått 16 sep). Foto: Johanna Lassvik

Bild 2. I Kattarp A var nollruteupptaget ganska stort redan i början av april med 29 kg och har ökat till 42 kg N/ha till den 13 maj. I fält har kväveupptaget ökat från 34 till 89 kg N/ha. (höstvete Kask med raps som förfrukt, sått 16 sep). Foto: Johanna Lassvik

  • Diagram
  • Tabell

Diagram 1. Kväveinnehåll i grönmassan i ogödslade rutor och i omgivande fält vid mätning 10 respektive 13 maj.

Beslut om kompletteringsgödsling

Många höstvetefält är fina med god skördepotential. Fälten är i stråskjutningen och rusar inte fram i utvecklingen tack vare den senaste veckan med något svalare väder. Jämfört med fjolårets torra vår är fältens kväveupptag nu i medeltal mer än 20 kg högre per hektar vid samma tidpunkt. Det är dags för beslut om kompletteringsgiva nu när en del fält har flaggbladet synligt (DC37) och övriga fält snart är där.

När kompletteringsgivans storlek ska bestämmas ta hjälp av redskap som finns (nollrutemätningar, N-Tester, CropSat mfl) för att bedöma resterande kvävebehov. Följ väderprognosen, bäst effekt av utlagt kväve får du om du gödslar strax före nederbörd. Det går att komplettera senare om du omvärderar skördepotentialen eller om fältet levererar oväntat mer kväve.

Exempel på kvävebehov

Nedan presenterar vi några fält från våra mätningar där det totala kvävegödslingsbehovet är bedömt utifrån en formel framtagen av Yara, baserad på många års officiella försök med mätningar i kvävestegar i höstvete, där ekonomiskt optimal kvävegiva beräknas. Förutom nollruteupptaget av kväve används utvecklingsstadium och bedömd skörd vid beräkningarna. Nedan ges några exempel på bedömt kvävebehov enligt modellen:

Exempel 1. Kristianstad, DC 37
Nollruteupptag: 63 kg N i grönmassan
Rekommenderad totalgiva för 8 ton: 109 kg N
Rekommenderad totalgiva för 10 ton: 150 kg N

Exempel 2. Trelleborg A, DC 32
Nollruteupptag: 22 kg N i grönmassan
Rekommenderad totalgiva för 8 ton: 201 kg N
Rekommenderad totalgiva för 10 ton: 241 kg N

Exempel 3. Skegrie A, DC 32
Nollruteupptag: 34 kg N i grönmassan
Rekommenderad totalgiva för 8 ton: 170 kg N
Rekommenderad totalgiva för 10 ton: 210 kg N

Bild 3. Från vänster: Kristianstad, Trelleborg A och Skegrie A, vecka 20. Foto: Nelly Carlsson, Yara samt Johanna Lassvik.

Bild 3. Från vänster: Kristianstad, Trelleborg A och Skegrie A, vecka 20. Foto: Nelly Carlsson, Yara samt Johanna Lassvik.

Tabell 1. Bakgrundsdata

Plats

Sort

DC

Förfrukt

Såtidpunkt

Ökning nollruta

Ökning fält

Västraby A

Etana

37

Raps

14 sep

6

11

Västraby B

Etana

37

Åkerböna

16 sep

3

10

Kattarp A

Kask

37

Höstraps

16 sep

5

10

Kattarp B

Kask

37

Rödklöver

18 sep

4

3

Kattarp C

Saki

32

Havre

28 sep

1

0

Häljarp

Ahoi

37

Höstraps

20 sep

-2

14

Fjelie A

Etana

37

Vårkorn

18 sep


3

FjelieB

Etana

37

Höstraps

18 sep

5

4

Lund Valkärra

Bright

37

Vårkorn


1

16

Löberöd A

Informer

33

Höstraps


6

15

Löberöd B

Informer

33

Vårkorn


-5

4

Löberöd C

Informer

32

Vårkorn


-2

5

Löberöd D

Informer

32

Höstvete


-4

3

Skegrie A


32

Lök


0

3

Skegrie B


32

Höstraps


1

-1

Trelleborg A

Kask

32

Sockerbetor

17 okt

4

15

Trelleborg B

Kask

32

Höstraps

22 sep

1

3

Trelleborg C

Etana

32

Höstraps

22 sep

0

5

Charlottenlund A

Etana

32

Höstraps

15 sep

4

12

Charlottenlund B

Praktik

32

Höstvete

17 sep

1

12

Löderup A

Pondus

32

Höstraps

25 sep

6

16

Löderup B

Pondus

31

Höstraps

25 sep

2

4

Sandby Gård A

Terence

32

Höstraps

23 sep

-8

-2

Sandby Gård B

Pondus

32

Vårkorn

24 sep

-3

2

Sandby Gård C

Pondus

32

Åkerböna

24 sep

-1

9

Simrishamn

Etana

32

Vårkorn

26 sep

-1

7

Fjälkinge A

Bright

33

Höstvete

26 sep

3

18

Fjälkinge B

Bright

37

Potatis

27 sep

12

20

Kristianstad

Envis

33

Höstraps

24 sep

15

26

Samarbete med Yara

Precis som tidigare år samarbetar vi med Yara om mätningarna och lånar deras handburna N-Sensor. Vi redovisar också de platser som mätts av Yara och de får tillgång till våra värden.

Kontakt

Gunilla Frostgård,
Johanna Lassvik,
Emma Hjelm

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev