Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
hav och odlingslandskap

Metanutsläpp från grunda kustområden har större betydelse för klimatpåverkan. Foto: Pixabay

Övergödning bör inkluderas i klimatarbetet

Övergödning och minskade utsläpp av kväve och fosfor från land bör inkluderas i klimatarbetet, menar Östersjöcentrum vid Stockholms universitet i en ny Policy Brief. Nu visar preliminära forskningsresultat att övergödda kustmiljöer kan vara en stor källa till metan som tidigare förbisetts.

Övergödning gör att haven släpper ut mer växthusgaser, särskilt den kraftfulla växthusgasen metan som har stor effekt på klimatet på kort sikt. Därför är det avgörande att minska övergödningen för att även motverka klimatförändringarna, skriver Östersjöcentrum i en ny Policy Brief.

Preliminära forskningsresultat visar att övergödda svenska kustmiljöer kan vara en viktig källa till metan som tidigare förbisetts. Metanutsläppen från svenska vatten kan uppgå till så mycket som 30 000 ton metan årligen.

Metan i havet - så funkar det

I korthet beror det här på att mer metan bildas i de syrefria förhållanden och till följd av den stora mängd organiskt material som samlas i haven på grund av övergödningen.

Övergödning leder nämligen till att det bildas mycket organiskt material i havet. När materialet bryts ned förbrukas allt syre och det skapas så kallade "döda zoner" med syrefria bottnar. Det här är ett av Östersjöns stora miljöproblem. Även i de döda zonerna kan nedbrytningen fortsätta av så kallade arkéer, mikroorganismer som bildar metan.

"Hotspots" för metan

Bottendjupet är avgörande för om metanet når luften eller inte. Kustnära bottnar anses dominera utsläppen av metan från haven och områden där mycket organiskt material samlats, till exempel på grund av övergödning och med syrebrist, kan vara "hotspots" för metanproduktion. Stigande temperaturer i framtiden innebär att bildningen av metan beräknas öka framöver, även om övergödningen är oförändrad.

Extra angeläget minska övergödningen

Det finns fortfarande stora kunskapsluckor, men den befintliga kunskapen pekar på att det är extra angeläget att minska övergödningen och tillförseln av näring till Östersjön för att minska utsläppen av metan. Forskning pågår just nu inom forskningssamarbetet CoastClim (Coastal Ecosystems and Climate Research) som är ett strategiskt samarbete mellan Stockholms universitet och Helsingfors universitet. I CoastClim samarbetar forskare inom olika discipliner om kopplingarna mellan biologisk mångfald och ekosystem vid kuster, kretslopp av kol och flöden av växthusgaser i Östersjön.

Bör ingå i klimatrapporteringen

I Sveriges klimatrapportering står idag jordbruket för den större delen av utsläppen av metan (drygt 70 procent) genom metan från lagring av stallgödsel och idisslande djur. Tillförseln av näring till Östersjön domineras också av läckage från jordbruket, vilket skulle innebära att jordbrukssektorns klimatpåverkan är större än vad som redovisats, enligt Östersjöcentrum. Det behövs därför fortsatta åtgärder inom jordbruket för att öka utnyttjandet av växtnäring och minska näringsläckage, framhåller de. Redovisningen av utsläpp från kuster och hav bör även inkluderas i klimatrapporteringen, vilket inte görs idag, anser författarna.

Stockholms universitets Östersjöcentrum består av forskare, omvärldsanalytiker och kommunikatörer som arbetar för att överbrygga klyftan mellan vetenskap och resten av samhället.

Text: Teresia Borgman

Källor: Minskad övergödning avgörande för att hindra kustnära metanutsläpp, Policy Brief, Stockholms universitets Östersjöcentrum Länk till annan webbplats.

CoastClim Länk till annan webbplats.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev