Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Rådgivare och lantbrukare står på ett fält och tittar i papper.

Intresset för Greppa Näringens rådgivning som innehåller en växtnäringsbalans har ökat markant under 2023, troligtvis då det är ett av kraven för att söka stödet ”Precisionsjordbruk planering”. Foto: Mårten Svensson

Lantbrukarna svarar upp mot samhällets ambition

Lantbrukarna har varit flitiga med att söka de nya ettåriga miljöersättningarna. Stödet "Mellangrödor för kolinlagring" är till exempel sökt på 75 000 ha, vilket är långt över målsättningen och "Precisionsjordbruk planering" har sökts på över 900 000 hektar. Även efterfrågan på Greppa Näringens rådgivning har ökat.

Redan 2022 kunde vi märka att antalet rådgivningar med växtnäringsbalanser ökade, men i år har intresset för rådgivningen varit ännu större. Även antal registrerade klimatberäkningar har ökat under 2023.

- Det är roligt att arbeta med miljö- och klimatfrågorna i lantbruket i år med det stora gensvaret från lantbrukarna både när det gäller att söka stöden och ta del av Greppa Näringens rådgivning säger Markus Hoffmann, expert vatten och hållbarhet LRF.

Stor efterfrågan på växtnäringsbalanser

Hittills har det registrerats mer än dubbelt så många rådgivningsbesök med beräkning av växtnäringsbalans jämfört med föregående år, 468 jämfört med 231 per 1 september. Västra Götalands län utmärker sig som ett län där det gjorts särskilt många balanser i år, redan 164 st.

- Många lantbrukare har tagit chansen att få hjälp av en rådgivare för att beräkna gårdens överskott av näringsämnen och få rådgivning kopplat till resultatet. Växtnäringsbalansen är ett av villkoren i det nya stödet ”Precisionsjordbruk planering”, säger Emma Hjelm, projektledare för Greppa Näringen.

Vid beräkning av en växtnäringsbalans inom Greppa Näringen hjälper rådgivaren till med att tolka siffrorna. Rådgivaren diskuterar med lantbrukaren hur växtnäringseffektiviteten kan öka och vilka åtgärder man kan göra för att minska förlusterna av kväve, fosfor och kalium.

Klimatberäkningen ”klimatkollen” ökar

Även rådgivningar med analys av gårdarnas klimatpåverkan har ökat betydligt under året, främst på djurgårdar. Totalt har 125 rådgivningar registrerats per 1 september i år jämfört med 94 registrerade rådgivningar vid samma tidpunkt förra året.

Fler lantbrukare vill göra en upprepad analys för att se hur förlusterna av växthusgaserna fördelas på gårdens olika produkter. Till stor del kan ökningen förklaras med den ökade efterfrågan på klimatberäkningar från uppköparna av lantbrukets produkter, inte minst mejerierna. Även rådgivning ”Endagars utfodringskontroll” har ökat. Här räknas ett värde på proteineffektivitet fram också det en uppgift som börjar efterfrågas att uppköparna.

Intresse för markfrågor borde öka

I Greppa Näringens utbud ingår rådgivningsbesök om markpackning och markens bördighet och kolinlagring. Markhälsa är något som debatteras mycket i media och andra sammanhang, inte minst i år efter den besvärliga sommaren med först torka och sedan mycket stora regnmängder och många skyfall. Hittills har vi inte sett någon ökad efterfrågan på rådgivningen även om behovet finns.

- Ännu har vi inte märkt av någon ökad efterfrågan i rådgivningsstatistiken och det kan bero på eftersläpning och att sommaren har varit besvärlig för många lantbrukare. Vi har mycket att erbjuda i form av genomgång av gårdens maskinpark, växtföljder med mera, säger Emma Hjelm.

Text: Stina Olofsson/Karin Hugosson 

Greppa Näringens rådgivningar:

Rådgivningen Bördighet och kolinlagring tar ett helhetsgrepp över gårdens växtodling och föreslår åtgärder för hur jordens mullhalt kan höjas och därmed förbättrad skördenivå och odlingsekonomi på kort och på lång sikt. Det som främst diskuteras under besöket är inte absoluta tal för aktuell kolinlagring, utan vilken förändring man kan förvänta efter åtgärder.

Rådgivningen Minskad markpackning tar upp var och vid vilka moment risken för markpackning är stor och vilka åtgärder som kan minska packningen. För riskmomenten föreslår rådgivaren ändrade tekniklösningar och odlingsåtgärder.

Läs mer hitta alla Greppa Näringens rådgivningar här

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev