Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Foto: Mårten Svensson

Vallen är värdefull för fler än idisslare

Bioraffinering ska ge högvärdigt protein samtidigt som vi får bioenergi från våra gräsmarker med gräs, klöver och andra fleråriga baljväxter. Fler vinster är ökad kolinlagring i marken, effektivare kväveutnyttjande och minskat sojaberoende.

Projektet Green Valleys är ett treårigt EU-projekt med mål att skapa en utvecklingsplattform för bioraffinering. Råvaran är vallgrödor som pressas och separeras till tre produkter: ett foderkoncentrat till enkelmagade djur, en fiberfraktion som är lämplig för idisslare eller som råvara för bioenergi och biobaserade material samt en restdel som används till biogas eller bioetanol. Resten kan sedan gå tillbaka till lantbruket som gödning.

Grön pressjuice från vall har hög proteinandel och ska testas som grisfoder. Foto: Ulrika Åkesson

Samarbete mellan Sverige och Danmark

En stor styrka i projektet är samarbete mellan flera partners och kompetenser: Agroväst, Sveriges lantbruksuniversitet, Århus universitet, Chalmers, Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen, Skive kommun i Danmark och Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Bioraffinaderier i båda länderna

Århus Universitets anläggning i Foulum är i gång och har en kapacitet på 10 ton per timme som målsättning. Det är en demonstrationsanläggning för forskning och utveckling och här finns det möjligheter att ändra i processer för att jämföra olika metoder och för ytterligare utveckling.

I Sverige kommer bland annat fiberfraktionen att undersökas i foderförsök för idisslare. Raffineringen kommer att göras på Naturbruksskolan Sötåsen utanför Töreboda, där ett mindre gårdsbaserat grönt bioraffinaderi är under uppbyggnad.

Nya svenska studier på idisslare och grisar

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) kommer att lägga upp försök och studier som sedan kommer att utföras på SLU Götala nöt- och lammköttsforskning med kastrerade baggar och på Naturbruksskolan Sötåsen där både mjölkkor och grisar ingår.

Tidigare danska försök på mjölkkor har visat att kor som utfodrats med ensilerad fiberfraktion ökar sin mjölkproduktion, jämfört med de kor som utfodrades med klöver/gräsensilage.

De nya försöken som ska göras i Sverige kommer att jämföra energi- och proteinutnyttjande från fiberfraktion av färsk respektive ensilerad biomassa. För grisarnas del är det den gröna pressjuicen med hög proteinandel som skall testas.

Vallodlingens och fodrets potential utvärderas

SLU har redan påbörjat studier på Rådde gård, Hushållningssällskapet Sjuhärad, för att jämföra olika förtorkningsnivåer och hur olika ensileringsmedel hjälper till att bevara vallens värdefulla protein.

Skördetider, skörde- och gödslingsstrategier ingår naturligtvis också och här görs försök vid Århus Universitet Foulum.

En viktig del är hur vi genom effektivt utnyttjande av vallen kan ersätta sojaimport med lokalt producerat protein.

– Planen är att projektet genom insatser från forskare från Chalmers och Århus Universitet kan ge svar på hur gröna bioraffinaderier bäst bidrar till samhällets energiförsörjning och minskad miljöbelastning. En viktig del är hur vi genom effektivt utnyttjande av vallen kan ersätta sojaimport med lokalt producerat protein, säger projektledare Ulrika Åkesson, Agroväst.

Miljöarbete på flera plan

Produktion av bioenergi kan ske med metoder som är bättre eller sämre för miljön. Det gäller att se på hela kedjan från produktion, omvandling och leverans till slutanvändaren. Genom att integrera bioenergiproduktionen med produktion av livsmedel och foder minskar systemets sårbarhet och svängningar i marknaden.

– Vi kan vara med och skapa nya jobb på landsbygden och öka intäkterna inom lantbruks- och livsmedelsnäringen, säger Ulrika Åkesson.

– Naturbruksskolan Sötåsens deltagande skapar förutsättningar för att kunskapen vidareförmedlas på ett långsiktigt och effektivt sätt. Redan hösten 2020 planerar vi för demonstrationer av grön bioraffinering på Sötåsen.

Text: Carin Clason

Läs mer:

Det finns redan mycket att läsa om projektet på både svenska och danska webbplatser. Här är ett axplock:

Agroväst:

Institut for Agroøkologi, Aarhus universitet: Er græs det nye guld? Länk till annan webbplats.

SLU: Green Valleys - foder från bioraffinering Länk till annan webbplats.

CBIO, Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi: Forskningsområder Länk till annan webbplats.

Hushållningssällskapet: Green Valleys Länk till annan webbplats.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter