Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Foto: Ioannis Ioannidis, Pixabay

Seminarium om IPCC-rapporten: ”Redan idag finns många vinn-vinn-lösningar”

FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) publicerade nyligen sin rapport med fokus på klimatförändringar och markanvändning – en rapport som debatterats flitigt den senaste tiden. Vid ett seminarium på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) diskuterades innehållet i rapporten och det fortsatta arbetet framåt.

Rapporten har titeln Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. Länk till annan webbplats.Markku Rummukainen, professor i klimatologi, Lunds universitet och SMHI som även representerar Sverige i IPCC, presenterade innehållet i rapporten.

Åtgärder för att motverka klimatförändringar

Han poängterade att rapporten har ett globalt perspektiv. Han lyfte fram att rapporten är tydlig med att det finns tillgängliga åtgärder som kan implementeras för att motverka klimatförändringarna, både sådana som kräver och inte kräver ytterligare markanvändning. Det kan handla om åtgärder inom:

  • hållbart jord- och skogsbruk
  • hållbar konsumtion, balanserade dieter och mindre matsvinn
  • bevara och restaurera ekosystem med högt kolinnehåll
  • kolupptag i mark, biomassa och produkter
  • substitution
  • skogsplantering och återskogning
  • agroforestry
  • bio-CCS (bioenergi + carbon capture and storage, vilket innebär att koldioxiden från biomassan fångas in och lagras)

Ökad biomassaproduktion inom jordbruket

Annette Cowie, forskare vid School of Environmental and Rural Science, University of New England i Australien, som varit en av författarna till kapitel 4 i rapporten, berättade att rapporten analyserar en mängd olika hållbara metoder för markanvändning. Det kan handla om metoder som agroforestry, olika sätt för att öka markens innehåll av kol och att minska markkompaktering.
– Redan idag finns många vinn-vinn-lösningar när det gäller markanvändning, sade hon.

– Det finns hållbara sätt att integrera ökad biomassaproduktion i existerande jordbruk som kan ge fördelaktiga effekter även för produktivitet och minskad avrinning, läckage och erosion, sa hon.
Hon nämnde till exempel åtgärder som läplanteringar, olika typer av skyddszoner och restaurering av våtmarker.

Sverige kan spela en viktig roll

Flera av deltagarna lyfte att det redan finns många lösningar och också att jordbruket kan vara en del av lösningen. Under paneldiskussionen diskuterades också varför många av lösningarna inte tillämpas i den utsträckning som skulle behövas. Problem när det handlar om kommunikation och matsystemets utformning lyftes som några möjliga förklaringar.

Under seminariet diskuterades även vilken roll Sverige kan spela i klimatarbetet. Flera av deltagarna ansåg att Sverige kan spela en viktig roll, inte bara genom att utföra åtgärder på hemmaplan, utan även genom att vi ligger långt framme inom vissa områden och kan informera omvärlden om vårt arbete.

Seminariet arrangerades den 2 september 2019 av de svenska organisationerna Chalmers tekniska högskola, Focali (Forest, climate and livelihood research network), IEA Bioenergy, SIANI (Swedish International Agricultural Network Initiative), SMHI och KSLA.

Text: Teresia Borgman

Källa: Presentationer och videoinspelning av seminariet: Climate Change and Land, seminarium på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Länk till annan webbplats.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter