Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Hand i ett kornfält

Bördighet och kolinlagring, 12B

Bra växtföljd är en förutsättning för att uppnå största möjliga bördighet. Växtföljden är även viktig för gårdens ekonomi och miljön. I den här rådgivningen får du hjälp att hitta långsiktiga lösningar för bördighet och kolinlagring.

Du och rådgivaren väger samman effekterna som grödor och växtföljd har när det gäller uthålligheten i din odling. Ni diskuterar även frågor som hållbarhet, markbördighet, odlingsekonomi, miljö och växtskydd. Dessa frågor kan du sedan ta hänsyn till när du planerar din odling.

Ni går igenom vilka växtföljder som är bra för en uthållig produktion så att du kan utnyttja växtnäringen maximalt och samtidigt använda mindre växtskyddsmedel.

Din rådgivare lägger in grödorna du odlar och växtföljden i kalkylprogrammet Odlingsperspektiv. Så kan du se hur gårdens odlingssystem påverkar markens mullhalt på sikt. Ni laborerar även i kalkylen så att du ser hur valet av grödor påverkar både markens mullhalt och odlingsekonomin.

Du får lära dig mer om växtföljd och hur detta påverkar risken för kväveutlakning, utsläpp av växthusgaser samt förbrukning av diesel.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • välja växtföljd som gör att mullhalt, bördighet och skördar ökar
 • utnyttja miljöersättningen för vårbearbetning och fånggrödor
 • minska kväveutlakningen
 • använda mindre växtskyddsmedel
 • utnyttja kväve, minska diesel och öka kolinlagring.

 

 

Kontakt

Relaterade rådgivningar

 • Markpackning

  Markpackning påverkar gårdens förmåga att producera på lång sikt. I den här rådgivningen lär du dig om risker och hur du undviker allvarliga skador.

 • Test av mineralgödselspridare

  Med en jämn gödselspridning sparar du pengar och hjälper miljön. Målet med rådgivningen är att förebygga en ojämn fördelning av gödsel.

 • Underhåll av diken

  Att underhålla diken är en förutsättning för att jordbruket ska fungera. Samtidigt är regelverket inte helt lätt. Med den här rådgivningen får du ordning på dina diken med fokus på ekonomi, miljö och regelverk.