Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Uppfattningen att det inte finns lönsamma alternativ till konventionella växtskyddsmedel är det huvudsakliga hindret för minskat beroendet av bekämpningsmedel, enligt studien. Gemensamma inköp och avtalslösningar kan vara ett sätt att hantera de extra kostnader som kan uppstå med alternativa metoder. Foto: Lina Norrlund

EU lanserar ny verktygslåda för integrerat växtskydd

Nu lanserar EU-kommissionen en ny verktygslåda med goda exempel på integrerat växtskydd med målsättningen att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. Lina Norrlund, samordnare för integrerat växtskydd på Jordbruksverket, kommenterar den nya satsningen.

Syftet med verktygslådan är att inspirera myndigheter och rådgivare att utveckla och tillämpa metoder för integrerat växtskydd och anpassa dem till lokala och regionala förhållanden. Verktygslådan består av en databas över 1300 olika exempel på metoder inom integrerat växtskydd (IPM, Integrated Pest Management) och en studie som utvärderar hur effektiva åtgärderna är och förutsättningarna för att de ska tillämpas i större omfattning.

Bäst att kombinera flera mål

Studien visar att press från civilsamhället, regelverk som skapar incitament och en gynnsam ekonomisk miljö är drivkrafter för minskad användning av bekämpningsmedel. Arbetet fungerar ofta bäst när det kombineras med andra mål, som markvård och tillhandahållande av ekosystemtjänster som bevarande av pollinatörer eller att återställa naturliga livsmiljöer.

Fallstudier ska inspirera

I projektet lyfts en rad fallstudier för att minska beroendet av kemiska bekämpningsmedel, till exempel ett storskaligt schweiziskt program för pesticidfri veteproduktion Länk till annan webbplats. och det danska systemet RoboWeedMaps Länk till annan webbplats., för ogräshantering, från identifiering av ogräs till applicering av ogräsmedel eller mekanisk behandling.

Kan ge tips på nya åtgärder

I projektet intervjuades representanter från flera svenska aktörer: Jordbruksverket, LRF, Hushållningssällskapet, Branschråd för Lantbrukets rådgivningsföretag, SLU, Sveriges Spannmålsodlareförening och RISE.

Lina Norrlund på Jordbruksverket ser positivt på att projektet har samlat många av ländernas så kallade crops specific guidelines, som i Sverige kallas odlingsvägledningar för integrerat växtskydd.
– Det är intressant att ha alla andra länders vägledningar tillgängliga, både för att det speglar deras syn på tillämpning av integrerat växtskydd och att man kan få tips på nya åtgärder, säger Lina Norrlund.

Lina Norrlund (till höger), samordnare för integrerat växtskydd på Jordbruksverket tillsammans med Elizabeth Lövstaf (till vänster), på Växtskyddscentralen i Uppsala.

Lina Norrlund (till höger), samordnare för integrerat växtskydd på Jordbruksverket tillsammans med Elizabeth Lövstaf (till vänster), på Växtskyddscentralen i Uppsala. Foto: Eva Mellqvist

Integrerat växtskydd för mer ovanliga grödor

Hon tror också att rådgivare och odlare kan hitta tips om integrerat växtskydd för lite mer ovanliga grödor som är ganska nya i svensk odling, som komplement till de svenska råden.

– De svenska råden om integrerat växtskydd för trädgård, frukt och bär hittar man i annat rådgivningsmaterial. Vi har inte paketerat dem på samma sätt som för de större jordbruksgrödorna, säger Lina Norrlund.

När det gäller verktygslådan med IPM-åtgärder, anser hon att projektet haft en hög ambition som de kanske inte riktigt nått i mål med, till exempel tycks åtgärderna för svensk del vara slumpmässigt utvalda.

Lina Norrlund ser att det finns kunskap att hämta i den del av projektet som undersökte drivande och hindrande faktorer för utveckling och ökad tillämpning av integrerat växtskydd samt hur man kan sprida användandet av bra IPM-åtgärder.

– Där finns en del att ta till sig, och även om alla lösningar inte finns, så är det betryggande att andra länder strävar mot samma mål som Sverige.

Text: Teresia Borgman

Läs mer om EU-kommissionens verktygslåda för IPM i Using less chemical pesticides: European Commission publishes toolbox of good practices, nyhetsartikel, EU-kommissionens Generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling (230228) med länkar till mer information.

Faktablad som sammanfattar projektet:

Farmer’s Toolbox for Integrated Pest management Länk till annan webbplats.

Using less chemical pesticides: European Commission publishes toolbox of good practices Länk till annan webbplats.

Läs mer om IPM på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om Greppa Näringens rådgivning Integrerat växtskydd

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter