Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Enligt en tysk studie utvecklar lantbruk i eller invid områden med skyddad natur sin produktion i lägre utsträckning än lantbruk i övriga områden. Foto: Pixabay

Mjölkgårdar påverkas av Natura 2000

Should I stay or should I go? Det är rubriken på en ny vetenskaplig uppsats där tyska forskare konstaterar att lantbrukare i eller invid områden med skyddad natur i lägre utsträckning utvecklar sin produktion.

I Tyskland finns nära 6 000 så kallade Natura 2000 områden. I Sverige finns det cirka 4 000. Områdena är skyddade för att de hyser värdefull natur på olika sätt. I många områden är vegetationen känslig för nedfall av kväve som kan leda till förändrad artsammansättning som utbredning av gräs istället för örter. Därför är nedfall av kväve från exempelvis stallgödsel från närbelägna gårdar med djur en viktig fråga. Tyska forskare undersökte om och hur mjölkgårdar påverkades av att finnas i ett område där stor del av marken utgörs av skyddad natur.

I studien ingick fem av Tyskland delstater motsvarande 77 procent av den tyska mjölkproduktionen. Uppgifter om antalet kor hämtades för två olika treårsperioder för att jämföra antalet gårdar och antalet mjölkkor på varje gård. Andelen vall, bokslutsuppgifter, grad av belåning och flera andra uppgifter användes som underlag.

Skyddade områden påverkar

Forskarna fann att mjölkgårdar invid och i skyddade områden i mindre utsträckning än andra utökade sin verksamhet. För en av de två studerade perioderna såg de också att fler lantbrukare upphörde med mjölkproduktion. Forskarna fann också att lantbrukare som har mer extensiv vall har lägre produktivitet och mindre ökning av produktiviteten och därför kan önskemål om åtgärder för ytterligare minskad intensitet i produktionen öka risken att dessa lantbrukare slutar.

Mindre gårdar har svårt att fortsätta verksamheten. Samtidigt skriver forskarna att dessa lantbrukare i högre utsträckning deltar i frivilliga åtgärder i EU:s stödprogram. Förenklat beskrivet behövs kor och kvigor för att beta och öka den biologiska mångfalden men det kväve de släpper ut kan minska den biologiska mångfalden.

I Tyskland har 87 procent av mjölkstallarna öppna byggnadslösningar. Det blir bra luftkvalitet för djuren med fri ventilation men gör det omöjligt att installera utrustning för att rena den luft som lämnar stallet från ammoniakkväve. Däremot skriver forskarna att det finns andra lösningar för att minska ammoniakavgången som att surgöra gödseln som i sin tur minskar kvävenedfallet

Utöver betydelsen av skyddade områden fann de också förväntade andra faktorer som påverkar beslut om att utveckla eller avveckla, som lantbrukarens ålder.

Som avslutning skriver forskarna att fler undersökningar behöver göras för att säkerställa slutsatserna i studien. Men det behövs också mer forskning för att lantbrukares oro för hur de ska utveckla sina företag i närhet av skyddade områden kan vara befogad.

Källa: Should I stay or should I go? The impact of nature reserves on the survival and growth of dairy farms. Journal of Environmental Management Volume 328 Länk till annan webbplats.

Text: Markus Hoffmann

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter