Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

En effektiv produktion med en optimal inkalvningsålder innebär lägre ammoniakutsläpp och därmed lägre klimatpåverkan. Foto: Janne Andersson

Visste du att inkalvningsåldern har sjunkit hos mer än hälften av de tillfrågade gårdarna

Av 422 medlemmar med mjölk- eller köttproduktion som tagit emot rådgivning inom utfodringsområdet anger över hälften att de kunnat sänka inkalvningsåldern för kvigorna sedan de gått med i Greppa Näringen.

Målsättning effektiv produktion

En god djurhälsa ger större möjlighet till en effektiv produktion på gårdsnivå och färre djur behövs för en given produktion. Med längre livslängd och därmed sänkt rekryteringsprocent, men också sänkt inkalvningsålder och uppfödningstid på ungdjuren kan mjölk- och köttproduktionen bli effektivare. Det innebär i sin tur lägre ammoniakutsläpp och lägre klimatpåverkan.

Inkalvningsåldern viktig parameter

Inkalvningsåldern varierar mycket mellan besättningar där vissa har en mycket hög ålder (>40 månader) medan besättningarna som har lägst inkalvningsålder ligger på 23 månader. Genomsnittet ligger på ca 27 månader och för en effektiv produktion är den önskvärda inkalvningsåldern omkring 24-25 månader.

Att följa ungdjurens tillväxt på betet kan handla om allt från att faktiskt väga och mäta dem till att ha visuell koll med ögat. Med ett gott djuröga kan lantbrukaren följa upp tillväxten och hur djuren mår.

Förutom inkalvningsåldern finns det många andra faktorer som påverkar effektiviteten i produktionen såsom utfodring, skötsel, priser på liv - och slaktdjur, tillgång på rekryteringskvigor och gårdens besättningsstorlek med mera.

Resultaten har kommit fram i den uppföljningsrådgivning som Greppa Näringens medlemmar får efter ca sju rådgivningar. Av de svarande, som bland annat fått rådgivning om utfodring, har 14 procent sänkt inkalvningsåldern i stor utsträckning och 37 procent har sänkt den i viss utsträckning. 18 procent av de svarande hade redan innan de gick med i Greppa Näringen sänkt inkalvningsåldern.

Läs mer om åtgärdsuppföljning inom området ammoniak i Greppa Näringen här Länk till annan webbplats.

I våra nyheter ”Visste du att” presenterar vi axplock av korta fakta eller resultat från Greppa Näringens 20-åriga rådgivningsprogram.

 

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter