Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Målet med luftkåporna är att samla upp 40 procent av metanutsläppen i stallarna. Foto: Seges

Metanreduktion i stallar och gödselbehållare

I Danmark genomförs ett försök med luftkåpor i mjölkkostallet för att fånga upp metan från kornas utandningsluft. Forskarna har lyckats med att samla upp runt 25 procent av metanutsläppen i stallet. Målet är att komma upp till 40 procent.

Efter metanet har samlats upp ska den gå genom ett filter där det bryts ner av metannedbrytande bakterier. I den danska nyhetstjänsten Kvaegnyt nr 3 kan vi läsa om försöket.

- Det är en utmaning att samla upp metanet i öppna stallar, eftersom det är svårt att få upp koncentrationen i luften, säger Maja Duus Dolriis, SEGES som tillsammans med Michael Holm arbetar med försöken.

Biofilter som bryter ner metanet till koldioxid

Nästa steg är att ta fram ett biofilter som bryter ner metan till slutprodukterna koldioxid och vatten. Det uppsamlade metanet skall ledas igenom filtret som innehåller bakterier som har förmåga att bryta ner metan. Koldioxiden är också en växthusgas, men den är betydligt mindre kraftig jämfört med metan. Arbetet går vidare i ett projekt tillsammans med bland annat DTU (Danmarks Tekniska Universitet), Köpenhamns Universitet och SEGES under namnet Biomet.

Biofiltret består av ett kompostmaterial om är en meter tjockt, och där metanet kan brytas ned. Det beräknas behövas 1 m2 filter per ko, så det blir ett stort filter som fästs på utsidan av stallet. Det kan även grävas ner.

- Målet är att bakterierna ska bryta ner hälften av metanet så att den totala metanreduktionen kan bli cirka 20 procent säger Michael Holm.

Ett komplement till att minska metanproduktionen i vommen

Michael Holm betonar att det mest effektiva sättet är att minska metanproduktionen i vommen, genom avel, utfodring och fodertillsatser. Men att deras arbete med luftkåpor och biofilter är ett komplement i arbetet med att göra kött- och mjölkproduktion mer klimatvänlig.

Uppsamling av metan från övertäckta gödselbehållare

Vid DTU, arbetas det med att samla upp metan från övertäckta gödselbehållare. Då koncentrationen av metan är högre där jämfört med luften i stallet, förväntas uppsamlingen bli betydligt högre, troligen uppemot 80 procent.

Reduktion av ammoniak och lukt kan bli en spinoff-effekt

Metanuppsamlingen är det primära i Biomet-projektet, men som en bieffekt kan även en reduktion av ammoniak och lukt göras. Det finns dock problem med omsättning av ammoniak. I en fuktig kompost omvandlas den till ammonium och mikroorganismerna omvandlar sedan ammonium till nitrat. Om det då är syrefattig miljö i komposten, så kan det vid denna process bildas lustgas, som är en ännu kraftigare växthusgas än metan.

Danmark har satt som mål att danskt lantbruk skall vara klimatneutralt år 2050

Förväntningen i Danmark är att minska metanutsläppen från mjölkkornas stallar och gödselbehållare med 20 procent och att klimatbelastningen från svingödsel minskar med 15 procent.

Trine Berret, avdelningschef för Husdyrinnovation i SEGES säger så här om projektet:

”Vi har ett mål för ett klimatneutralt lantbruk senast år 2050. Det kräver konkreta lösningar, och jag tror på att Biomet-filtret kan vara ett steg på vägen, för att minska utsläppen av metan från nötkreaturstallar och gödselbehållare”

Text: Carin Clason

Källa: Kvaegnytt, nr 3, 2021 Länk till annan webbplats.

Miljöministeriet dk, Groent udviklings- og demonstrationsprogram, projekt Biomet Länk till annan webbplats.

Seges, landbrugsinfo dk, Ko-emhætter på vej i værktøjskassen til metanreduktion Länk till annan webbplats.

 

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter