Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Nu finns det extra pengar att söka till investeringsstöd för dränering, kalkfilterdiken och strukturkalkning. Foto: Anuschka Heeb

Nya pengar att söka

Nu finns det extra medel avsatta i landsbygdsprogrammet till investeringsstöd för dränering, kalkfilterdiken och strukturkalkning.

Pengarna kommer i de flesta fall att kunna sökas via utlysningar som hanteras av länsstyrelsen i respektive län. Totalt handlar det om:

 • 120 Mkr till dränering
 • 20 Mkr till kalkfilterdiken
 • 16 Mkr till strukturkalkning

Tänk på att ansökningsperioder kan variera mellan olika län och i många län är ansökningstiden begränsad. I Norrbotten är till exempel sista ansökningsdag redan den 20 mars och i Östergötland den 31 mars. Pengarna måste sökas nu, men åtgärderna kan utföras till och med 2024.

För mer information, kontakta länsstyrelsen i ditt län Länk till annan webbplats.

Stödvillkor i korthet

Täckdikning

Här kan du som är lantbrukare få högst 30 procent av stödberättigande utgifter i stöd. Det kan gälla kostnader för nytt material och köp av tjänster samt planering och genomförande av åtgärden. Även eventuella kostnader för dokumentationstjänster som täckdikningskartor eller drönarfoto kan vara aktuellt. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Kalkfilterdiken och kalkfilterdiken i kombination med täckdikning

Här kan du få stöd för 50, 90 eller 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd beroende på var du planerar att genomföra miljöinvesteringen och vilken effekt den förväntas få. För att få 100 procent i stöd måste miljöinvesteringen genomföras i ett nitratkänsligt område. Om kalkfilterdiket anläggs i kombination med täckdikning är stödnivån 50 procent. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Strukturkalkning

För strukturkalkning kan du få högst 40 procent av stödberättigande utgifter i stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Ansök om stödet via Jordbruksverkets e-tjänst

Stödet söks via Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar. Om du söker för någon annans räkning, till exempel ett företag som du representerar, behöver du en fullmakt Länk till annan webbplats..

Ansök på Mina sidor på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Text: Johan Malgeryd

Greppa Näringens rådgivning

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning om åtgärder som gäller dränering. Läs mer om rådgivningen "Översyn av dränering".

Greppa Näringens praktiska råd

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

 • Osäkert kring beslut om ett markdirektiv

  Under ett antal år har EU förberett lagstiftning kring mark. Ett beslut är planerat till början av juni, men flera remissinstanser är tveksamma. Tidigare år har det funnits förslag som dragits tillbak...

 • Räkna med kvävenedfallet i växtnäringsbalansen

  Kvävenedfall har sitt ursprung i kväveoxider från förbränning och transporter och ammoniak, som främst kommer från djurens gödsel i jordbruket. Det är viktigt att ha med kvävenedfallet när man räknar ...

 • Att gödsla med precision minskar utsläpp och ger ökad lönsamhet

  Precisionsgödsling är en viktig åtgärd för att minska utsläpp av växthusgasen lustgas och öka lönsamheten i odlingen. Det framgår av en rapport från forskningsprogrammet Mistra Food Futures.