Praktiska_Rad_Nr_24_Fanga_fosforn.pdf

Fånga fosforn

Fosfor orsakar övergödning av Östersjön, sjöar och vattendrag. I det här praktiska rådet sammanfattar vi fem viktiga åtgärder för att minska fosforläckaget från jordbruksmark.