Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Nu finns en ny skrift från Länsstyrelsen i Östergötland med råd och tips till jordbrukare om dagvatten och åkermark. Foto: Henrik Egelstig

Ny skrift ger råd och tips om dagvatten och åkermark

Dagvatten från tätorter, vägar och hustomter kan ställa till med en hel del bekymmer för både lantbruk och miljö om mycket vatten under kort tid rinner ut i diken som dränerar åkermark. I en ny skrift kommer nu Länsstyrelsen i Östergötland med råd och tips till jordbrukare.

Med dagvatten menas det regn och smältvatten som rinner från vägar, tak, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor.

– Vi har fått signaler om att dagvatten som påverkar dränering och diken till åkermark är ett problem som har ökat de senaste åren. Därför vill vi informera om vad man som jordbrukare kan tänka på om det ska byggas samhällen, hus eller vägar i närområdet, säger Kristina Grill, handläggare på Länsstyrelsen Östergötland som sammanställt skriften.

Diken som får en högre vattennivå får ett ökat underhållsbehov och innebär att skördarna minskar på de fält som avvattnas via diket. Samtidigt ökar risken för negativ miljöpåverkan som erosion, översvämningar, läckage av bekämpningsmedel och gödsel, samt större åtgång av diesel när marken blir mer svårbearbetad.

Lantbrukare berättar om sina erfarenheter

Några lantbrukare som under lång tid haft problem med dagvatten från närliggande samhälle är spannmålsodlarna Henrik Egelstig och Magnus Arvidsson. Här berättar de, och andra aktörer, om sina erfarenheter kring dagvatten och åkermark.

"Om det kommer 30 millimeter regn går diket fullt direkt. Dagvattnet kommer ut mycket snabbare i diket än när det regnar på en åker", säger Henrik Egelstig i intervjun.

Båda ger rådet att ta hjälp av någon kunnig innan det byggs, eftersom det blir svårare att hitta lösningar efteråt.

Lantbrukarna Henrik och Magnus

Spannmålsodlarna Henrik Egelstig och Magnus Arvidsson. Foto: Kristina Grill

Bevaka intressen i tidigt skede

Skriften ger tips, goda råd och länkar till mer information.

Ett råd är att redan i ett tidigt skede bevaka sina intressen, hålla koll på byggplaner, delta i samråd och föra fram synpunkter, till exempel till kommunen eller Trafikverket. Ett annat är att agera redan när det första huset byggs. När området successivt blivit större och dagvattnet börjar bli ett problem är det nämligen svårare att ställa krav på de hus som byggts tidigare. Det är också viktigt att dagvattenlösningar genomförs för att klara av framtida klimatförändringar med ökad nederbörd och skyfall.

– Jag hoppas att broschyren ska öka medvetenheten om frågan och att jordbrukare ska få konkreta tips om hur man kan förebygga problem, säger Kristina Grill.

Tips på konkreta åtgärder

Några konkreta åtgärder:

 • Se till att det går att komma åt att rensa diken och brunnar även efter en byggnation, till exempel att det går att komma fram med en grävskopa till ett dike.
 • Ställ krav på fördröjning av dagvatten. Befintliga diken kan sällan ta emot mer vatten.
 • Den som får nytta av ett dike ska vara med och betala för underhållet. Skriv avtal om det.

Text: Teresia Borgman

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

 • Rapport ger hårda fakta om riskerna med glyfosat

  Bekämpningsmedlet glyfosat är en fråga som diskuteras flitigt i Sverige och internationellt och där uppgifterna om miljö- och hälsorisker ibland går isär. För att underlätta för den som vill navigera ...

 • Ny vägledning om skydd av dricksvatten

  Kommunernas skydd av dricksvatten behöver bli mer riskbaserat och mindre standardiserat. Det är huvudbudskapet i en ny vägledning av Havs- och vattenmyndigheten. Om det finns stora risker i ett vatten...

 • Nya rapporter om integrerat växtskydd

  Tips och råd i arbetet med integrerat växtskydd i lantbruksgrödor och en utvärdering av hur svenska lantbrukare arbetar med integrerat växtskydd idag. Det är innehållet i två nya rapporter om integrer...