Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Genom att hantera gödseln rätt kan du minska dina kostnader och bidra till bättre vattenkvalitet och ett hållbart kretslopp där så mycket som möjligt av näringen återförs till åkermark. Foto: Alex Regnér

Lär dig mer om hästgödsel

Nu har vi tagit fram två nya praktiska råd om hantering av hästgödsel. Det ena riktar sig till dig som håller hästar och det andra till dig som vill använda hästgödseln i växtodlingen. Genom att hantera gödseln rätt kan du minska dina kostnader och bidra till bättre vattenkvalitet och ett hållbart kretslopp där så mycket som möjligt av näringen återförs till åkermark.

Hästarna i Sverige producerar ungefär 2,7 miljoner ton gödsel per år vilket motsvarar drygt 10 procent av den totala gödselmängden från alla husdjur. Gödseln innehåller bland annat kväve och fosfor som båda är viktiga växtnäringsämnen men också kan orsaka övergödning om de hamnar i våra vattendrag, sjöar och hav. Genom att tillvararta gödseln och återföra viktiga näringsämen till åkermark bidrar du till ett hållbart kretslopp.

Var noga med mockningen

Värdet på gödseln ökar om den komposteras. Volymen minskar samtidigt som växtnäringen blir mer tillgänglig. Var därför noggrann när du mockar så att det bara är gödsel, strö och foderrester som hamnar på gödselstacken. Tänkt också på att främmande föremål som snören, söm och plast kan ställa till stora problem för den som tar emot din gödsel.

Använd hästgödsel i växtodlingen

Gödseln från två sport- eller fritidshästar räcker till att försörja ett hektar
höstvete eller två hektar vall med fosfor. Förutom fosfor, kalium och mikronäringsämnen innehåller hästgödsel en hel del organiskt material som
hjälper till att förbättra markens struktur, bördighet och vattenhållande
förmåga. På sikt bidrar det även till att öka markens kväveleverans.

Läs mer och beställ våra nya praktiska råd på greppa.nu:

Så hanterar du hästgödseln rätt

Så använder du hästgödsel i växtodlingen

 

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter