Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Våtmark samt ursprungliga meanderbågar i Enköpings kommun, ett av LEVA-områdena. Foto: Cassandra Telldahl Bjelkelöv

Lokalt engagemang minskar övergödningen

I tre år har 20 pilotområden med åtgärdssamordnare skapat många lokala och lyckade åtgärder mot övergödning. Engagemang, samverkan och konkret stöd är nyckelord för LEVA – lokalt engagemang för vatten.

Lyckad satsning visar vägen

LEVA – lokalt engagemang för vatten visar att åtgärdssamordnare, som genom samverkan stödjer det frivilliga lokala åtgärdsarbetet, är ett fungerande arbetssätt.

Markus Hoffman på LRF berättar att lantbrukarna står för delar av kostnaderna för åtgärder. De genomför dessutom vissa åtgärder utan ekonomisk ersättning.

– Flera lantbrukare har berättat för mig att ”det blir lättare att få åtgärder gjorda med en lokal åtgärdssamordnare som finns på plats över tid och lyssnar på oss lantbrukare”, säger Markus Hoffman.

Samordnarna blir katalysatorer

Många av åtgärderna i jordbrukslandskapet kan finansieras via bidrag. Åtgärdssamordnarna redovisar att de deltagit i bidragsansökningar på över 250 miljoner kronor till nya åtgärder. Denna summa är över fyra gånger så stor som kostnaden för själva åtgärdssamordningen. Det visar vilken katalysator åtgärdssamordnarna är.

Nya områden har tillkommit

Majoriteten av de 20 LEVA-områdena fortsätter med åtgärdssamordning 2022 och framåt. De är framförallt finansierade via LOVA-bidrag men även genom egen finansiering. Dessutom har ett tiotal nya områden med åtgärdssamordning tillkommit under 2020 och 2021, alla finansierade med LOVA-bidrag. Regeringens satsning med 100 miljoner extra till LOVA 2022 stärker därmed både arbetet med åtgärdssamordning och konkreta åtgärder.

HaV fortsätter att utveckla den uppskattade nationella stödfunktionen för att ge åtgärdssamordnarna informationsmaterial, utbildning och erfarenhetsutbyte. Arbetet genomförs i samarbete med Jordbruksverket, Greppa näringen, LRF, Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna.

Greppa Näringens arbete handlar till stor del om att öka effektiviteten för kväve och fosfor i produktionen och på så sätt både minska risken för förluster till miljön och förbättra lantbrukarnas ekonomi. Det är mycket viktigt att samordna vårt arbete med det arbete som LEVA-samordnarna utför, för både lantbrukarnas och vattenmiljöns skull, säger Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen.

Källa: Havs och Vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Under de 2019-2021 har åtgärdssamordnarna i satsningen LEVA – Lokalt engagemang för vatten bland annat:

  • arrangerat 325 möten och gruppträffar med nästan 3500 deltagare (varav över 1500 unika lantbrukare)
  • haft enskilda möten eller samtal med närmare 1400 unika lantbrukare
  • sökt över 250 miljoner kronor för åtgärder
  • beviljats närmare 130 miljoner kronor till och med januari 2021
  • anlagt våtmarker och dammar (119 ha)
  • genomfört strukturkalkning (5900 ha)
  • skapat återmeandring (3600 m)
  • anlagt kalkfilterdiken (160 ha)
  • anlagt skyddszoner (110 ha)
  • många ytterligare åtgärder genomförts, till exempel reduktionsfiske, svämplansrestaurering och avfasning av dikeskanter

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter