Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Att synliggöra behovet och få hjälp med administration och de fysiska åtgärderna är några av de faktorer som är viktigta för att lyckas med lokalt åtgärdsarbete. Foto: Mårten Svensson

LEVA-samordnare gör att åtgärder blir av

För varje krona som staten finansierat lokala åtgärdssamordnare har lantbrukarna tillsammans med samordnaren sökt olika stödformer till ett värde av fyra gånger pengarna. Arbetet mot övergödning har växlat upp tempot. Det framkommer i en ny rapport av Havs- och vattenmyndigheten.

LEVA - lokalt engagemang för vatten har genomförts som ett regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Vattenmyndigheterna och i uppstarten även Länsstyrelserna. Arbetet har utförts av 20 LEVA-samordnare i utvalda avrinningsområden från Skåne till Västerbotten med tyngdpunkt i södra Sverige. Nu har arbetet under 2019 och 2020 sammanställts och rapporterats till regeringen. Syftet var att svara på frågor om vad som krävs för att förbättra lokalt åtgärdsarbete.

Fyra gånger pengarna

Trots att pandemin påverkat en stor del av projekttiden har det varit mycket aktiviteter. Bland annat har det varit drygt 200 möten med cirka 2 400 deltagare och cirka 1 100 unika lantbrukare har besökts. LEVA-samordnarna har sökt cirka 150 miljoner kronor i bidrag för åtgärder varav cirka 86 miljoner kronor hittills hunnits beviljats. Utifrån de satsade 37 miljoner kronorna på LEVA-områdena genom ett anslag från regeringen via Havs- och vattenmyndigheten, under 2019-2020, är det en uppväxling med fyra gånger.

Lärdomar och svar till regeringen

Regeringen får utförliga svar på vad som behövs för att lyckas med lokalt åtgärdsarbete. I rapporten finns exempel på hinder som behöver undanröjas och förutsättningar som behöver uppfyllas. Följande sex saker är viktiga och beskrivs i detalj i rapporten.

 • Synliggjort åtgärdsbehov
 • Åtgärdsvilja
 • Finansiering
 • Hjälp med kostnadseffektiv åtgärdsplanering
 • Hjälp med administration och de fysiska åtgärderna
 • Se resultat och få uppskattning

Samarbete med Greppa Näringen och Jordbruksverket

Under projektets gång har det varit ett samarbete med Greppa Näringen. Samordnarna har erbjudits att delta på Greppa Näringens kurser för rådgivare och Jordbruksverkets rådgivningsenhet har erbjudit LEVA-samordnarna utbildningar bland annat inom juridik, projektering och skötsel av landskapets vattenanläggningar. En del LEVA-samordnare har själva tidigare varit rådgivare i Greppa Näringen och har därmed haft lätt att kontakta rådgivare som är verksamma i LEVA-områdena. I andra fall har det varit svårare att knyta lokala kontakter mellan projekten.

LEVA inget miljötomtebloss

Att vara LEVA-samordnare är att vara i förtroendebranschen. Det tar tid att knyta kontakter och lära känna människorna i ett avrinningsområde och i gengäld bjuds på lokal ekologisk kunskap. En av LEVA-samordnarna berättar att det är flera lantbrukare som hör av sig då och då och berättar om vad som händer lokalt i naturen med exempelvis fisk som leker. En annan samordnare berättar att lantbrukare uppskattar ”att det är någon som står på deras sida” .

Vid sidan om LEVA har några länsstyrelser använt sina LOVA-medel för att anställa ytterligare lokala åtgärdssamordnare varför det i praktiken finns fler än 20 samordnare. Under 2021 finansierar HaV LEVAs åtgärdssamordnare och förhoppningen är att länsstyrelserna efter 2021 ska finansiera dem via sina LOVA-anslag för att skapa den nödvändiga långsiktigheten.

Källa: Havs och Vattenmyndigheten, Redovisning av regeringsuppdrag om Pilotområden mot Länk till annan webbplats.
övergödning, 210321 Länk till annan webbplats.

Text: Markus Hoffman

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

 • Nya rapporter om integrerat växtskydd

  Tips och råd i arbetet med integrerat växtskydd i lantbruksgrödor och en utvärdering av hur svenska lantbrukare arbetar med integrerat växtskydd idag. Det är innehållet i två nya rapporter om integrer...

 • Uppdaterat verktyg för användning av växtskyddsmedel i vattenskyddsområde

  En ny uppdaterad version av verktyget MACRO-DB har lanserats. Verktyget är webbaserat och simulerar hur växtskydds­medel bryts ned och transporteras i marken och bedömer risken för förluster av medel ...

 • Lantbrukare är bra på att hålla avstånd

  Hela 98 procent av lantbrukarna lämnar en gödselfri zon mot sjöar och vattendrag och 96 procent respekterar fasta skyddsavstånd när de sprider växtskyddsmedel. Det visar ett tillsynsprojekt som genomf...