Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Femtusen mjölkkor på 17 mjölkgårdar ingår i dagsläget i Gigacows nätverk för att skapa en plattform för datainsamling. Foto: Janne Andersson

Gigacow - en infrastruktursatsning med syfte att öka utbytet mellan forskare och näringen

Femtusen mjölkkor på 17 mjölkgårdar ingår i dagsläget i Gigacows nätverk för att skapa en plattform för datainsamling. Gårdarnas egna system som aktivitetsmätare, mjölkningssystem och kraftfodersystem utgör basen i projektet.

Gigacow är en infrastruktursatsning från SLU i syftet att öka utbytet mellan forskare och näringen. Målet är att tillsammans med jordbrukare kombinera genomisk avelsvärdering med bättre mätvärden för produktionsoptimering i en miljö där både teknik och klimat ändras allt mer. Satsningen kommer att leda till att forskning och utveckling på SLU kommer närmare näringen. De insamlade datauppgifterna från produktionsgårdar kan användas i storskaliga studier och säkerställa att forskningsresultat snabbare kan omsättas i ökad lönsamhet.

Data från olika system samordnas och tolkas bättre

Redan idag har många mjölkgårdar tillgång till en mängd data i sina mjölkningssystem och i kokontrollen. Problemet kan vara tolkning av alla data och hur de kan kopplas ihop med t ex foderkonsumtion, stallmiljö och genetiska data. Gigacow kommer att bearbeta data och möjliggöra jämförelse mellan gårdar.

Lanbrukare och rådgivare är positiva till satsningen

I en youtubefilm uttalar sig både forskare, lantbrukare och rådgivare om förväntningar på Gigacow. Projektkoordinatorn Tomas Klingström berättar i filmen att den kontinuerliga datainsamlingen ger underlag för mer relevant forskning. Den data som samlas in kopplas till djurens genetiska data och till kokontrollen. Uppgifterna går att använda direkt i olika forskningsprojekt och leda till nya projekt, genom idéer och frågor från lantbrukare och rådgivare.

Mjölkproducenten och biträdande projektledaren Karl-Johan Pettersson framhåller att det känns bra att databasen används för framtida forskning och att lantbrukarna kan få snabbare återkoppling på sin datainsamling. Han ser stora fördelar med att nya digitala verktyg utvecklas och hoppas på att det blir nya sätt att koppla ihop data som kan användas som nyckeltal och mätvärden kan användas på nya sätt, liksom att det kan leda till ökade produktionsresultat.

Rådgivaren Annika Hansson säger att arbetet som rådgivare blir roligare med mer sammankopplade data. Till exempel ger aktivitetsmätare på korna och behandling av datan från dessa, en bättre fruksamhetskontroll. Sensorer som idag finns eller kan installeras i robotstall och mjölkgropar ger en snabbare bild av mjölkvalitet och resultaten kan följas över längre tid.

Data för bättre livsmedel

Gigacow är en del av Sustanimal ett nytt centrum för forskning om hållbar mjölkproduktion. Sustanimal har beviljats medel från forskningsrådet Formas för minst 4 år framåt och leds av SLU till 50 procent, RISE forskningsinstitut till 25 procent och SVA ansvarar för 10 procent av budgeten. Flera av lantbrukets organisationer medverkar i projektet.

Det kommer att arbetas för att data från olika aktörer blir tillgängliga och att de kommer till nytta för att utveckla näringen som helhet. Ny kunskap för livsmedelproduktion kommer att tas fram. Forskningscentrat skall identifiera och utveckla djurens roll för en ökad livsmedelsproduktion , hållbarhet och konkurrenskraft i framtidens livsmedelsystem.

Kontakt

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter