Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Två nya GreenFeed-enheter i försöksstallet på DKC. Systemet kan mäta kornas metanutsläpp medan korna får en liten andel koncentrat. Foto: Morten Maigaard Sørensen

Nya sätt att mäta mjölkkornas växthusgaser i lösdriftsstallar

Danska kvaegforskningscenter, DKC har installerat ett nytt sätt att mäta kornas utandningsluft av metan, kväve och väte. Anläggningen som kallas Green-Feed-system består av flyttbara utfodringsstationer som kan användas både i lösdriftsstallet och på betet.

Kornas utsläpp mäts i deras naturliga miljö

Redan tidigare har DKC gjort mätningar av kornas metanutsäpp i respirationskamrar i en intensivvårdsavdelning på sitt forskningscenter och de har flera års erfarenhet av att göra noggranna mätningar på fyra kor åt gången. Fördelen med det nya Green-Feedsystemet är att det går att mäta flera kor under längre perioder i en vanlig lösdrift. De kan nu undersöka hur olika fodersammansättningar och tillsatser påverkar kornas metanproduktion i en miljö som motsvarar hur det ser ut i modern mjölkproduktion. Utfodringsenheten kan även användas på olika betessystem, då de är lätta att flytta.

Datainsamling kan ge svar på skillnader i arv och miljö mellan kor

Då metanavgången från flera kor kan mätas samtidigt kan data samlas in för att undersöka eventuella fenotypiska förhållanden mellan kor som producerar relativt mycket eller lite metan. Med fenotypiska förhållanden menas den sammanlagda effekten av genetiska och miljömässiga faktorer. Forskarna tror att de resultat som uppnåtts med kor i respirationskammare tillsammans med resultat i Green-Feedsystemet kommer att leda till unik kunskap som ger en bättre förståelse för hur klimatutmaningarna i dansk mjölkproduktion skall lösas.

Lagom mängd kraftfoder i mätstationen får korna att stanna kvar i mätstationen

Den mobila utfodringsstationen innehåller en liten mängd kraftfoder som skall locka in korna. Enheten mäter sedan den enskilda kons utsläpp av metan, koldioxid och väte i realtid under det aktuella besöket. Koncentratet doseras i mycket små mängder under flera minuter, detta gör att besöket blir tillräckligt långt för att få en representativ mätning av hennes gasproduktion. Med flera dagars mätningar som är jämnt fördelade över dagen får forskarna en bra uppskattning av kons dagliga produktion av gaser. De kan sedan jämföra enskilda kors utfodring, mjölkproduktion och eventuellt andra parametrar som man vill undersöka.

Första utfodringsexperimentet är klart

I slutet av januari 2021 avslutades det första försöket som forskarna anger som framgångsrikt. I försöket ingick 48 mjölkkor som fick olika tillsatser i fodret i olika kombinationer, med syfte att minska metanproduktionen. Korna besökte villigt utfodringsstationerna med önskad frekvens, vilket ledde till 25 000 besök i stationerna och mätningarna har kunnat göras som kommer att kunna utvärderas.

Morten Maigaard Sørensen, som gör sitt doktorsarbete på denna forskning, säger i en kommentar.

- Data ifrån försöken är ännu inte klara, men vi har mycket fokus på samspelet mellan olika lovande tillskottsfoder. Vår viktigaste parameter i försöket var individuell metanproduktion, foderupptag, mjölkproduktion och sammansättning. I försöket användes bland annat fett från rapsfrö tillsammans med två andra tillskott, och vi förväntar oss en kraftig metanreduktion när dessa tre används samtidigt. Många försök är inplanerade för att undersöka vägen till att minska metanutsläppen och mitt doktorsarbete handlar främst om olika tillsatsers effekt. Jag är nu igång med nästa försök, där jag bland annat skall undersöka om vi kan ”fånga” överskottet av väteproduktion i vommen som tydligen följer med några av de lovande fodertillskotten.”

Källa: AArhus Universitet, Nyheter, 23 mars -21, Danmarks Kvægforskningscenter har fået nyt system, der kan måle klimagasser fra køerne direkte i løsdriften Länk till annan webbplats.

Text: Carin Clason

Kontakt

info@greppa.nu

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter