Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
kor som betar

Både svensk och holländsk forskning visar att metanutsläppen från betande kor kan vara 20 till 30 procent mindre än från djur som utfodras med ensilage i ladugården. Foto: Janne Andersson

Betande kor kan ge mindre metan än kor på stall

En uthållig mjölkproduktion bygger på maximalt utnyttjande av bete. Nu visar svensk och holländsk forskning att metanutsläppen från betande kor kan vara 20 till 30 procent mindre än från djur som utfodras med ensilage i ladugården.

Ny metod att mäta metanusläpp från betande kor

Mätningarna är gjorda med en så kallad GreenFeed, som mäter metanutsläppet när korna med hjälp av en kraftfodergiva under korta tidsperioder lockas in i en foderautomat på betet. På så sätt kan forskare jämföra utsläppen av metan från kor som fått foder i ladugården och kor som ätit färskt gräs på betet. Den holländska studien som pågick under 2020 och 2021 studerade skillnaden mellan kor på stall som utfodrades med gräs i form av ensilage, respektive som färskt gräs, samt kor som betade gräs i fält. Projektet visade att kornas utsläpp av metan vid samma produktionsnivå var lägst när korna konsumerade gräset på åkerbete, en minskning med upp till 30 procent, jämfört med kor som åt gräsensilage. Skillnaderna var störst på våren och minst på hösten.

Bekräftat i Sverige

Sommaren 2021 pågick en liknande studie vid SLU i Umeå. Korna delades i två grupper som fick beta antingen på dagen eller på natten. Även här användes GreenFeed för att mäta kornas metanutsläpp på betet. Resultaten visar att foderintag, mjölkproduktion (kvantitet och kvalitet) och metanutsläpp var lika mellan de två grupperna oberoende betestidpunkt under dygnet. Men det blev en betydande minskning av metanutsläppen, cirka 30 procent mindre, i båda grupperna när korna gick på bete jämfört med när de var på stall. Alltså av liknande storlek på metanemissionerna som i den holländska studien.

Kan bero på balansen mellan syror i vommen

En teori är att syrabalansen i vommen påverkas när kon omvandlar det färska gräset från betet och därför bildas mindre metan. Den holländska studien har också visat att det blir mindre metanutsläpp när de äter kort gräs som är lättare för kon att smälta än längre gräs. Kon kan äta mer av det kortare gräset och därmed producera mer mjölk, vilket är en fördel för både ekonomin och klimatet.

Stor vinst för klimatet

- Metanutsläpp från när korna betar färskt gräs kan överskattas, eftersom de flesta modeller bygger på inomhusdata och det är därför viktigt att bekräfta dessa fynd med fler försök, säger Quentin Lardy som doktorerar i ämnet och har genomfört den svenska studien.

- Ett annat intressant fynd i den svenska studien var att kor upprätthöll liknande produktionsnivåer när de hade tillgång till bete under dagen eller natten. Nattbete kan vara en bra utfodringsmetod under intensiva värmeböljor, som blir allt vanligare, menar Quentin.

Även danska försök på gång

SEGES innovation i Danmark ska under betessäsongen 2023 ha ett försök för att se om det blir samma resultat på danska beten som i de svenska och holländska studierna. De holländska studierna har visat på stora säsongsvariationer i den metanreducerande effekten. De danska forskarna kommer därför att utföra metanmätningar under hela betessäsongen.

Mer information:

Se GreenFeed i klipp från Tv4: SLU-forskare hoppas få svar om utsläpp Länk till annan webbplats.

Wageningen University and Research. Språk holländska med kort engelsk abstract:

Danmark:

https://www.landbrugsinfo.dk/public/3/2/c/kvag_foder_fodring_reducerer_afgrasning_koers_metanudledning Länk till annan webbplats.

https://icoel.dk/klima/holland-graessende-koeer-udleder-mindre-metan/ Länk till annan webbplats.

Detta är en förkortad artikel från Jordbruksverkets EKO-brev nr 44. Frågor ställs till lis.eriksson@jordbruksverket.se

Läs mer om Greppa Näringens rådgivning Betesstrategi

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev