Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Flytgödsel med lägre ts-halt och lägre viskositet har inte alltid lägre ammoniakavgång vid spridning, som ibland antas. Foto: Mårten Svensson

Nya dansk-svenska ammoniakmätningar i fält

Flytgödsel med lägre ts-halt och lägre viskositet än annan flytgödsel, har inte alltid lägre ammoniakavgång vid spridning, som ibland antas. Det och mycket annat kommer fram i ett nytt danskt-svenskt gödselspridningsförsök.

En grupp danska, svenska och amerikanska forskare undersökte ammoniakavgång vid spridning i fält från tre olika slags flytgödsel. Syftet var bland annat att förfina mätmetoder för ammoniakavgång.

Tre gödselslag spreds på två olika jordar

Obehandlad gödsel hämtades från en pumpbrunn på en ekologisk mjölkgård i Västra Götalands län. Separerad gödsel togs från samma gård, men efter att gödseln passerat en skruvpress som tog bort cirka hälften av mängden uttryckt som torrsubstans. Rötresten hämtades från en biogasanläggning i Vårgårda. Cirka två tredjedelar av ingredienserna till rötresten kommer från gårdar med nötkreatur och cirka 20 procent från grisgårdar. I försöket tillfördes alla tre gödselslagen manuellt med en vattenkanna med slang för att efterlikna släpslangspridning. Gödsel tillfördes i en mängd motsvarande 35 ton per hektar. Försöket gjordes på två platser i Skaraborgsområdet: en lerjord (43 procent ler) och en lerig sandjord (14 procent ler) och på båda ställena var det stubb efter havre. På båda platserna mättes ammoniak i vindtunnlar. Dessutom installerades mörkerkamrar där det togs många kort på hur gödsel med inblandad fluorescerande färg bredde ut sig på marken efter spridning.

Högre pH men å andra sidan rinnigare

Efter 90 timmars mätning var avgången av ammoniak på lerjorden lägre från den separerade gödseln än från den rötade och den obehandlade. På sandjorden var ammoniakavgången högre både från den separerade och från den rötade jämfört med den obehandlade. Att avgången var högre från den rötade än från obehandlad stämmer med andra studier och förklaras ofta med högre pH och högre halt tillgängligt kväve i rötad gödsel. Å andra sidan är förhoppningen att den lägre ts-halten i rötad gödsel ska påskynda jordkontakten och därmed minska ammoniakläckaget. Avgången av ammoniak från den obehandlade gödseln var lika hög på de båda försöksplatserna.

Gödselns utbredning

För de tre gödselslagen mättes hur stor yta som gödseln bredde ut sig över efter spridning. Den obehandlade bredde ut sig ganska snabbt över en begränsad yta. Den rötade gödseln hade en ganska snabb spridning och stor yttäckning, medan den separerade fördelade sig långsamt över ytan, men med slutresultatet att en större yta täcktes av gödsel än övriga gödselslag. Direkt efter spridning var gödselytan på båda försöksplatserna för den obehandlade gödseln 26 – 33 procent mindre än för de båda andra gödselslagen. Tiden som det tog för halva det sammanlagda ammoniakläckaget att ske var 14 timmar för den obehandlade gödseln och 6-7 timmar för de båda andra. Det visar att ett tjockt lager bandspridd flytgödsel läcker ammoniak under längre tid jämfört med de tunnare lager som uppstår med mer lättrinnande gödsel.

Källa: Effect of exposed surface area on ammonia emissions from untreated, separated, and digested cattle manure. Johanna Pedersen, Karin Andersson, Anders Feilberg, Sofia Delin, Sasha Hafner, Tavs Nyord. Biosystems Engineering, Volume 202, February 2021, Pages 66-78. Länk till annan webbplats.

Text: Markus Hoffmann

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter