Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

I Norge har det nya verktyget "Klimatkalkylatoren" utvecklats för att beräkna klimatpåverkan på olika gårdar och för att vara underlag till gårdsvisa handlingsplaner. Foto: Janne Andersson

Samordnad storsatsning på klimatberäkningar i Norge

I Sverige växer det fram flera olika klimatberäkningsverktyg för beräkningar på gårdar. I Norge har lantbruksbranschen istället enats om ett gemensamt verktyg för 17 kooperativa och privata företag och organisationer.

Det finns en stor efterfrågan i Sverige från livsmedelsföretagen efter siffror på matens miljöprestanda och särskilt siffror på klimatpåverkan från gårdens produkter. Även i Norge har ett verktyg utvecklats för att beräkna klimatpåverkan på olika gårdar och för att vara underlag till gårdsvisa handlingsplaner. Klimatkalkylatoren heter det nya verktyget som ägs gemensamt av 17 företag och organisationer. De är: Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, GENO, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norsk Bonde- og Småbrukarlag, HOFF, Norsk Sau og Geit, Q-meieriene, TYR, Norgesfôr, Felleskjøpet Rogaland Agder og Fiskå Mølle.

I den första versionen av beräkningsverktyget erbjuds 700 lantbrukare med mjölk-, spannmåls- eller grisproduktion att vara piloter. Efter det ska verktyget skruvas på och justeras till det bättre. En stor satsning görs samtidigt på att utbilda klimatrådgivare och på att erbjuda lantbrukare en digital klimatkurs.

Samordnad datainhämtning underlättar

En samordnad datainhämtning underlättar så det första lantbrukaren får göra är ett ge ett medgivande till inhämtning av uppgifter. För att kunna göra en korrekt klimatberäkning måste uppgifter som kokontrolldata, mjölkavräkningen från Tine (mejeriet), data från produktionsuppföljning av grisuppfödning, avräkning från andra uppköpare, fakturor från leverantörer av produkter till gården, företagets bokföring och uppgifter om vilka ekonomiska bidrag gården fått hämtas in.

Jämför dig med andra gårdar

Verktyget beräknar både utsläpp av klimatgaser och kolinlagring. Liksom Greppa Näringens beräkningsprogram VERA kan det norska programmet beräkna klimatpåverkan per kg produkt. När beräkningen är gjord finns en möjlighet att jämföra sin klimatprestanda med andra gårdar och i takt med att fler gör beräkningar växer jämförelsedatabasen. I valet av gårdar att jämföra sig med går det att välja storlek på företagets ekonomisk omsättning, driftsinriktning och region. I verktyget kan lantbrukaren också klicka sig fram för att hitta en rådgivare och boka ett gårdsbesök. Under besöket går lantbrukaren och rådgivaren på djupet med att kvalitetssäkra beräkningarna och ta fram en handlingsplan för minskad klimatpåverkan. Eftersom det i verktyget också finns ett kartverktyg med alla gårdens fält inlagda framstår Klimatkalkylatoren som en kombination av de svenska programmen Dataväxt och VERA.

Första klimatsteget av åtta

Utrullningen av Klimatkalkylatoren är första steget i en norsk handlingsplan i åtta steg för att på 10 år minska klimatgasutsläppen med cirka fem miljoner ton CO2-ekvivalenter. Ett villkor är att ingen åkermark ska sluta brukas, antalet lantbruksdjur inte ska minska och bosättningen på landsbygden inte får svikta.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Lantbrukare leder forskning för hållbart jordbruk

    Innovative farmers heter ett nätverk av lantbrukare i England som tar initiativ för att göra gårdsförsök i samarbete med forskare. Nätverket har funnits i 10 år och har hittills engagerat 12 000 lan...

  • Nu drar höstens aktiviteter igång

    Efter flera år med restriktioner på grund av pandemin laddar vi nu upp för flera stora evenemang. Först ut är Greppa Näringens Rådgivarkonferensen den 26-27 september, därefter tar mässorna vid.

  • Studie jämför nitratläckage från ekologisk och konventionell odling

    Nitratläckaget från både ekologiska och konventionella odlingsförsök överskred EU:s gränsvärden i en dansk-tysk studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Agriculture, Ecosystems & Environ...