Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
lantbrukare och rådgivare gräver på åker

Ny film om mellangrödor

Näst efter vall är mellangrödor jordbrukets viktigaste bidrag till att lagra in kol i mark. Greppa Näringen har tagit fram en ny film som inspiration till att odla mellangrödor.

I den nya filmen "Dra nytta av eftersådda mellangrödor" får vi träffa lantbrukaren Kristoffer Gustafsson och rådgivaren Marcus Willert som ger värdefulla tips om vad du ska tänka på om du vill odla mellangrödor.

 

Mellangrödor och fånggrödor är extra viktiga i år med outnyttjat kväve i marken på många platser på grund av den torra försommaren och troligen dåligt kväveutnyttjande. Blir det tidig skörd bör det gå bra att etablera en fång- eller mellangröda efter skörd.

Vill du läsa mer om mellangrödor kan du ta del av den kortare versionen av SLU:s sammanställning av fältförsök och resultat från odling av mellangrödor. 

Rapport (SLU) om mellangrödor i växtföljden, nedkortad version

Ta gärna del av filmen som Jordbruksverket tagit fram som behandlar mellangrödor för norra Götaland och Mälardalen, både eftersådda och insådda på våren.

Film "Mellangrödor i växtföljden" Länk till annan webbplats.

Mellangrödor fyller en viktig funktion

Mellangrödor har vid sidan av odling av vall visat sig vara jordbrukets viktigaste bidrag till kolinlagring i mark. Med en gröda som växer under perioden mellan skörden av en gröda och uppkomst av nästa, utnyttjas en tidsperiod som ger extra biomassa som kan tillföras jorden. Det är viktigt att öka kunskapen om mellangrödor i lantbruket eftersom klimatförändringen fortsätter göra vintrar mildare. Då behövs bevuxen mark för att kväveutlakningen inte ska öka samtidigt som mellangrödor kan odlas längre norrut.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev