Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Bevattning av ett höstvetefält

Bevattning av ett höstvetefält 4 juni. Foto: Stina Olofsson

Med anledning av årets torka

Vad kan lantbrukare och göra för att se till att det finns tillräckligt med foder till djuren i vinter och rädda grödorna? Den frågan ställer sig allt fler med torråret 2018 fortfarande i färskt minne. Vi på Greppa Näringen funderar förstås också hur vi kan hjälpa till och går igenom vilka verktyg som vi kan erbjuda.

Brist på grovfoder

I kombination med kall försommar sen tillväxtstart och liten eller ingen nederbörd under försommaren, så verkar det nu bli ont om grovfoder på många platser. Till exempel i Skåne är det på sina håll dessutom ojämn och dålig uppkomst av vårsådden. Det har fallit regn på vissa orter i landet under april-juni, men inte allmänt. Vi hoppas nu att prognoserna framöver som talar om regn stämmer och därmed viss återhämtning av vallarna.

Greppa Näringens rådgivning

För att rådgivaren skulle kunna ge råd om den akuta situationen under torråret 2018 gav vi undantag från reglerna så att lantbrukare som inte var medlemmar, kunde få vissa rådgivningsbesök. Lantbrukare som nyss fått rådgivning om foder kunde få sådana besök igen utan att en uppföljning först skulle göras. Undantagen gällde besöken kvävestrategi, grovfoderodling och utfodring till kor, köttdjur, får och lamm.

Förutsättningarna är i år något annorlunda. Vi har redan tidigare i år lättat upp regler för Greppa Näringens verksamhet. Länsstyrelserna kan till exempel godkänna att rådgivning sker via digitala kanaler. Fler rådgivningar per år kan göras på samma företag om länsstyrelsen har medel avsatta som tillåter det. Samma rådgivningsmodul kan återkomma två gånger före det att ett uppföljningsbesök görs, mot tidigare en gång. Vi uppmanar länsstyrelserna att tillämpa dessa ändringar så att extra rådgivning kan erbjudas inom Greppa Näringen även detta år som ett stöd till lantbrukarna.

Risk för ökad kväveutlakning i torkans spår

2018 tog Greppa Näringen markprover för att se om det fanns restkväve kvar efter gödslingen i skånska fält och i fältförsök i södra Sverige. Det var högt kväveinnehåll i marken vid tidpunkten för skörd. En viktig uppmaning var då och så även i år att så fånggrödor eller mellangrödor efter tidig skörd av spannmål för att minska risken för utlakning av outnyttjat kväve i marken. Förhoppningsvis har användningen av nollrutor ökat sedan 2018 så att många avstått från sen komplettering med gödselkväve i det torra vädret.

Åtgärder för fodertillgång

På gårdar som har behov av foder kan till exempel grönfoder odlas efter skörd så att tillväxtperioden under tidig höst kan utnyttjas. Sedan torråret 2018 har det dessutom sammanställts kunskap om vad man kan göra för att få fram foder som man kan ta del av. Vi länkar till användbar information nedan.

Tillgång på vatten

Sedan 2018 har intresset för vattenuttag, bevattning och att anlägga bevattningsdammar ökat betydligt. Detta arbete kommer att fortsätta oberoende av hur hårt lantbruket drabbas av torka i år. Greppa Näringen bevakar frågan om vattentillgången och utvecklar vår rådgivning kring vatten inför kommande år.

Länkar om torka

Ersättningsfoder till nötkreatur vid foderbrist (SLU) Länk till annan webbplats.

Rådgivning och ersättning vid extrem torka (Växa) Länk till annan webbplats.

Torka och värme påverkar foder och djur (EKObrev Jordbruksverket) Länk till annan webbplats.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev