Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Försök med minst 20 försöksår, kan vara värdefulla för att förstå naturen och odlingen på en plats. I Tyskland finns så många långliggande fältförsök att de beskrivs som ett nätverk över landet. Foto: Pixabay

Långliggande fältförsök nyttjades för klimatscenarier

12 till 66 färre dagar per år med minusgrader, upp till 92 procent längre växtsäsong och fler dagar i rad utan regn på sommaren. Det är exempel på hur klimatet kommer att förändra förutsättningarna för att odla på olika platser i Tyskland enligt en ny internationell studie.

Långliggande fältexperiment, det vill säga försök med minst 20 försöksår, kan vara värdefulla för att förstå naturen och odlingen på en plats. I Tyskland finns så många långliggande fältförsök att de beskrivs som ett nätverk över landet. Cirka hälften av Tysklands areal används för livsmedelsproduktion vilket motsvarar cirka 17 miljoner hektar. För att täcka in de olika odlingsområdena finns hela 247 fältförsök som pågått mer än 20 år och försöken har många olika ändamål. Detta nätverk av försök har använts av en internationell forskargrupp på ett innovativt sätt för att bedöma hur klimatförändringar kommer att påverka förutsättningarna för odling på olika platser i landet.

Fyra scenarier för utsläpp

I studien användes väderperioden 1971 till 2000 som jämförelseperiod. Framtidsscenarierna utgick från 2021 och fördelades i 20-årsperioder till 2100. Fyra olika nivåer av utsläpp av klimatgaser användes i beräkningarna. Forskarna räknade bland annat ut följande viktiga klimatparametrar: 1) ariditetsindex vilket beskriver risken för torka, 2) antalet dagar i rad utan nederbörd, 3) dagar med frost och 4) antalet dagar över en viss temperatur (graddagar).

Mindre frost och fler dagar utan regn

Det blev stora skillnader i utfall för temperatur och vattenindikatorerna på de många fältförsökplatserna och mellan de fyra framtidsscenarierna. Ett exempel är att antalet dagar med temperatur under noll grader minskar med mellan 12 och 66 vilket motsvarar en minskning med upp till 81 procent. Risken för torka kommer att öka på nästan alla de 247 fältförsöksplatserna. I utgångsläget är antalet dagar i rad utan regn 8-9 men kommer att öka till 10-12 vilket indikerar ökad risk för vattenbrist och lägre skörd. Det gjordes också ett försök att bedöma hur markhälsan kan påverkas av de förändrade klimatet enligt ett markhälsoindex men det visade inga starka samband.

En del av de tyska fältförsökplatserna kan behöva avslutas eller åtminstone få ett förändrat upplägg på grund av klimatförändringarna. Forskarna tycker att klimatförändringen i Tyskland går så snabbt att det är bråttom att starta nya fältförsök som ska ge svar på hur odlingen kan behöva förändras under de nya klimatförutsättningarna. De råder också framtidens försöksutförare att inkludera mätning av markkol eftersom den ökande temperaturen gör att nedbrytningen av organiskt material i marken går fortare vilket bara det är en utmaning. Det mest radikala utsläppsscenariot skapar extrema temperaturökningar med flera grader och gör att 150 av försöksplatserna förändras från att klassas som humida (fuktiga) till att klassas som semi-arida vilket kan översättas med halvtorr eller halvökenklimat.

Källa: Climate change impacts on long-term field experiments in Germany. Agricultural Systems, Volume 205. 2023. 103578. ISSN 0308-521X. Länk till annan webbplats.

Markus Hoffmann

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter