Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

För att öka användningen av olika metoder för precisionsgödsling i praktiken, är ekonomiska motiv en viktig drivkraft. Foto: Mårten Svensson

Att gödsla med precision minskar utsläpp och ger ökad lönsamhet

Precisionsgödsling är en viktig åtgärd för att minska utsläpp av växthusgasen lustgas och öka lönsamheten i odlingen. Det framgår av en rapport från forskningsprogrammet Mistra Food Futures.

Två metoder för precisionsgödsling, jämfördes med enhetlig gödsling baserad på generella rekommendationer för gödsling. Resultaten visade att klimatpåverkan från utsläpp av lustgas från fältet kan minskas med ungefär 5 procent med en kvävegiva som anpassas efter variationer mellan olika fält. En ytterligare minskning på 1-10 procent kan nås genom att justera kvävegivan efter variationer inom fältet.

Fördelar för miljö och ekonomi

Klimatpåverkan per kilo skördad spannmål minskar med precisionsgödsling jämfört med gödsling enligt rekommendationen. Precisionsgödslingen resulterar också i högre skördar. Andra fördelar är minskad övergödning till följd av minskat läckage, ökad kolinlagring till följd av ökad biomassa och förbättrad ekonomi. Gödsling nära den optimala givan kan också ge ett jämnare proteininnehåll i slutprodukten.

Precisionsgödsling i dagens lantbruk

Båda de studerade metoderna för precisionsgödsling används idag i odling av höstvete och maltkorn. Arbete pågår för att ta fram rekommendationer för andra grödor som potatis, vall och vårvete. För att variera kvävegivan inom fältet krävs delad gödselgiva och maskiner utrustade med ny teknologi, vilket börjar bli standard på stora gårdar i Sverige. Mindre gårdar kan köpa in tjänster inom precisionsgödsling, något som skulle kunna bli vanligare i framtiden.

Utveckla precisionsgödsling av organiska gödsel

Kväve som tillsätts från stallgödsel eller organiskt avfall är svårare att applicera med hög precision till följd av utmaningar kopplade till innehåll och tillgänglighet av kväve, förluster av ammoniak, stora volymer och teknik för spridning. Här behövs mer forskning för att möjliggöra precisionsapplicering av organiska gödselmedel. Förutom teknisk utveckling behövs utbildning av lantbrukare kring precisionsgödsling, något som Greppa Näringen redan bidragit till.

Ekonomiska motiv är viktig drivkraft

För att öka användningen av olika metoder för precisionsgödsling i praktiken, är ekonomiska motiv en viktig drivkraft. Teknik och rådgivning finns redan inom området i Sverige, men skulle kunna utvecklas ytterligare med förbättrade sensorer och modeller för att tolka sensorvärden samt användning av satellitbilder. Höga gödselpriser kan driva på en snabbare utveckling av teknik för precisionsgödsling.

Forskningsprogrammet Mistra Food Futures vision är att skapa en vetenskapligt baserad plattform som bidrar till att det svenska livsmedelssystemet transformeras till ett resilient och ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart system som levererar hälsosam mat.

Huvudpartners i programmet är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Rise och Stockholm Resilience Centre. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Jordbruksverket ingår bland övriga partners som är aktörer inom akademi, näringsliv, branschorganisationer och regioner.

Källa: Mistra Food Futures Report #9. Precision nitrogen application ­– potential to lower the climate impact of crop production. Länk till annan webbplats.Hanna Karlsson Potter, Sofia Delin, Lena Engström, Bo Stenberg och Per-Anders Hansson, 2022.

Text: Teresia Borgman

4 steg för mer exakt kvävegödsling:

 1. Följ Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling
 2. Räkna med variationer mellan år
 3. Räkna med variationer mellan fält
 4. Räkna med variationer inom fält

Ta hjälp av Greppa Näringens rådgivningar:

Precisionsodling

Test av mineralgödselspridare

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

 • Osäkert kring beslut om ett markdirektiv

  Under ett antal år har EU förberett lagstiftning kring mark. Ett beslut är planerat till början av juni, men flera remissinstanser är tveksamma. Tidigare år har det funnits förslag som dragits tillbak...

 • Så odlar svenska lantbrukare

  Hälften av arealen höstsäd plöjs inte före sådd, trädesarelen har ökat och strukturkalkningen minskat. Det är exempel på intressanta uppgifter i SCB:s nya undersökning av hur odlingen går till. Drygt ...

 • Ny film om miljöersättningarna

  Nära 900 000 hektar brukas med den nya ettåriga ersättningen Precionsjordbruk planering och 140 000 hektar får ersättningen för fång- och mellangröda. Det kommer sammantaget ge minskad kväveutlakning ...