Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Genom att gräva en grop och undersöka hur jorden ser ut på olika nivåer i marken, så får man direkt information om hur den fungerar som växtplats för grödan. Bild: Jordbruksverket

Appen som ger dig koll på markstrukturen

Du har väl inte missat Jordbruksverkets app ”Hur mår min jord?” som ger dig koll på markstrukturen. En god och stabil markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord. Detta ökar i sin tur odlingssäkerheten både blöta och torra år och därmed möjligheterna att bedriva ett lönsamt och resurseffektivt jordbruk.

- Appen syftar till att inspirera fler till att sätta spaden i jorden, utvärdera åtgärder och följa upp förändringar över tid. För den ovane finns det ett bra stöd till användaren i ord och bild. När du börjar undersöka hur jorden ser ut får du direkt information om hur den fungerar som växtplats för grödan, säger Anna Bjuréus, rådgivare Vattenhushållning, Jordbruksverket.

Bild på Anna

Anna Bjuréus, rådgivare Vattenhushållning, Jordbruksverket. Foto: Joakim Hermansson

Tre test som ger koll på strukturen

Du kan göra appens tre test var för sig, men bäst är att göra dem tillsammans på en plats för att få en helhetsbild. Det första testet består av allmänna frågor om skiftets status och om det finns strukturproblem. De två andra testen utförs i fält med syfte att lära känna sina odlingsjordar bättre. I markstrukturtestet gräver man en grop, tar ett foto av markprofilen och ritar in olika skikt på bilden. Man testar jordmotstånd med spadtramp och stegar sig igenom olika frågor för att tolka profilen och strukturen. Det kan till exempel handla om mullhalt, rotutbredning och täta skikt. I infiltrationstestet mäter man hur vattnet rör sig i marken vilket är ett bra mått på markstrukturen.

I appen finns det även exempel på åtgärder som vårdar och förbättra markstrukturen. Här kan du göra en checklista för de åtgärder du tycker passar bäst på din gård och bocka av dem efter hand. I den senaste versionen av appen kan du göra checklistor för varje skifte och inte bara för gården som helhet. Det kan ju vara stor skillnad mellan olika skiften på gården och med olika behov av åtgärder.

I Kunskapsbanken, som du hittar i menyn på startsidan, hittar du information, tips och förklaringar till de olika testerna i appen.

Följ upp och utvärdera

Testresultaten sparas i appen, sorterade på gård och skifte. Du kan även skicka dina testresultat och dina checklistor som PDF med e-post till dig själv eller till en rådgivare. Testen går också att exportera till datorn och importera tillbaka till mobilen när man vill. Appens kartfunktion sparar platsen för ditt test, så att du lätt kan hitta tillbaka senare och följa upp dina åtgärder och hur markstrukturen utvecklats.

Text: Maria Stenberg

Appen ”Hur mår min jord?” är kostnadsfri för användarna. Den finns att ladda ner för Android och Iphone. Appen är utvecklad tillsammans med SLU och kommer snart att finnas även på engelska.

QR-kod till app "Hur mår min jord" Android

QR till app "Hur mår min jord" Android

QR till app "Hur mår min jord"  IPhone

QR till app "Hur mår min jord" IPhone

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Därför är blommande fältkanter bra

    Både ett- och fleråriga blommande fältkanter tillför stor nytta för insekter och fåglar som i sin tur kan bli till nytta för grödorna. I en ny vetenskaplig studie beskrivs en del av dessa nyttor.

  • Ambitiös ny jordhälsoövervakning i Norge

    Regelbunden räkning av mask i åkermark, analys av växtskyddsmedel i jorden samt DNA-analys av markbiologin. Det är några av analyserna i ett nytt norskt jordhälsoprogram som föreslås till regeringen d...

  • Gynnsamt med en bra fånggröda före sockerbetor

    Att odla fånggröda före sockerbetor gynnar starten och tillväxten för betplantan. Särskilt om det är en välutvecklad fånggröda med stor rotbiomassa som leder till att markens egenskaper förbättras.