Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Nationella expertrådet för klimatanpassning lyfter fem prioriterade åtgärder inom svenskt lantbruk. Foto: Pixabay

Klimatanpassning i fokus för ny rapport från FN:s klimatpanel

Effekter, anpassning och sårbarhet är temat för den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC. Rapporten visar att klimatläget är allvarligt och vikten av omedelbara åtgärder. Nationella expertrådet för klimatanpassning lyfter fem prioriterade åtgärder för att anpassa svenskt lantbruk till klimatförändringarna.

I rapporten har FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) utvärderat hur klimatförändringarna påverkar natur och människor, sårbarheten och förmågan till klimatanpassning.
­– Hur vi agerar idag kommer att forma hur människor anpassar sig och naturen svarar på ökande klimatrisker, sa Hoesung Lee, ordförande för IPCC i samband med lanseringen.

Lokala lösningar är viktigt

Enligt IPCC-rapporten krävs ambitiösa och accelererade åtgärder för klimatanpassning för att undvika förluster av liv, biologisk mångfald och infrastruktur. I nuläget ser man hur gapet ökar mellan faktiska åtgärder och det egentliga behovet av åtgärder. I rapporten lyfts vikten av lokala lösningar och regional information för att möjliggöra hållbar utveckling ur klimatsynpunkt.

Står inför stora utmaningar

Tidigare i år gav Nationella expertrådet för klimatanpassning ut sin första rapport. Enligt rapporten står svenskt jordbruk och livsmedelsindustri inför stora utmaningar. Att göra svensk livsmedelsproduktion mindre sårbar för kriser och extremhändelser är ett av behoven. "Ett konkurrenskraftigt jordbruk är med andra ord en förutsättning för att kunna skapa ett mer motståndskraftigt jordbruk", skriver rapportförfattarna.

På rätt väg

Jens Berggren, hållbarhetsexpert på LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) anser att den senaste IPCC-rapporten är viktig och att det skandinaviska lantbruket kommer att spela en viktig roll för att bygga hållbara samhällen. Dagens svenska lantbruk är på rätt väg när det gäller bland annat klimatanpassning, menar han.

– Kort kan vi summera det med att vi kommer fortsatt troligtvis ha goda förutsättningar att producera mat i Sverige, något som vi också behöver växla upp för att stärka upp den globala försörjningen då det på flera platser i världen ser sämre ut, säger han i en nyhet från LRF.

Fem prioriterade åtgärder

Nationella expertrådet för klimatanpassning lyfter fem prioriterade åtgärder inom svenskt lantbruk under perioden 2023-2028:

 1. Öka implementeringen av multifunktionella lösningar, t ex multifunktionella dammar för näringsretention, grundvatteninfiltration, biologisk mångfald och vattenreserv.
 2. Behålla jordbruksmark i drift och vidta åtgärder som gynnar biologisk mångfald
 3. Nyttja möjligheter med förlängd växtsäsong för att öka lönsamheten
 4. Förbättra vattensäkerheten och back-up-möjligheter som vattentankar, reservoarer och dammar för lagring av vatten för att hantera torrperioder och vattenbrist
 5. Utreda införande av kombination av skogsjordbruk och bete för djurhållning

Källa: Nationella expertrådet för klimatanpassning Länk till annan webbplats.

Text: Teresia Borgman

IPCC-rapporten: Sammanfattning för beslutsfattare  Länk till annan webbplats.Climate Change 2022. Impacts, Adaptation and Vulnerability, Summary for Policymakers. IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, Working Group II contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel och Climate Change.

Rapporten är den andra av tre IPCC-rapporter i denna sjätte utvärderingsomgång. Den första handlade om den naturvetenskapliga grunden. I april publiceras den tredje rapporten om att begränsa klimatförändringarna. Under hösten 2022 publiceras en syntesrapport.

Se presskonferensen från lanseringen  Länk till annan webbplats.IPCC Press Conference - Climate Change 2022: Impacts, Adaptation & Vulnerability

Första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning 2022 Länk till annan webbplats.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

 • Beräkningar av lustgas från mark riskerar att bli missvisande

  Det behövs förfinade verktyg för att beräkna utsläpp av lustgas från mark efter tillförsel av skörderester. Det menar forskare i en artikel som nyligen publicerats i Global Change Biology. – Det vore...

 • Så ska den tyska djurhållningen bli mer hållbar

  Miljöåtgärder på de tyska gårdarna räcker ganska långt för att nå miljömålen, men gårdarnas klimatåtgärder räcker inte för att nå klimatmålen om inte antalet djur i Tyskland minskar. Det föreslås i en...

 • Så tycker lantbrukare om klimatåtgärder

  Lantbrukares syn på hot, möjligheter och åtgärder kopplade till klimatförändringar är föremål för en finsk studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Climatic Change.