Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

I rådgivningen Biologisk mångfald i åkerlandskapet får lantbrukaren kunskap om varför det är viktigt att tänka på gårdens biologiska mångfald utifrån bland annat pollinerande insekter. Foto: Pixabay

Greppa Näringen breddar sitt utbud med två nya rådgivningar

Greppa Näringen har tagit fram två nya rådgivningsbesök som kommer att finnas tillgängliga för lantbrukarna under hösten. Rådgivningen ” Biologisk mångfald i åkerlandskapet” ger råd om åtgärder som kan bidra till biologisk mångfald på den enskilda gården och ”Odlingsstrategi med och utan glyfosat” ger råd om hur odlingen kan bli mindre beroende av glyfosat.

De två nya rådgivningarna ingår som en del i den övergripande strategin för Greppa Näringen under nästkommande landsbygdsprogram.

Biologisk mångfald i åkerlandskapet

I rådgivningen Biologisk mångfald i åkerlandskapet får lantbrukaren kunskap om varför det är viktigt att tänka på gårdens biologiska mångfald utifrån områdena växter, pollinerande insekter, övriga nyttodjur, fåglar och fältvilt. Rådgivningen är till för lantbrukare som är intresserade av att gynna biologisk mångfald och man utgår från den enskilda gårdens förutsättningar och hittar lösningar. Exempel på åtgärder som lantbrukaren kan göra är att använda lämpliga fröblandningar till blommande kantzoner och anlägga skalbaggsåsar.

– Med ett ökat fokus på gården som helhet och ett ökat hållbarhetstänk är det ett naturligt steg att inkludera rådgivning om åtgärder för ökad biologisk mångfald i åkerlandskapet i Greppa Näringen. Idag saknas individuell rådgivning för den typen av åtgärder, säger Stina Olofsson, projektledare för Greppa Näringen

Odlingsstrategi med och utan glyfosat

Glyfosat används för att avdöda vall, fånggrödor, ogräs och spillsäd. Många lantbrukare anser att det är en förutsättning för plöjningsfri odling. Nyligen drog en expertutredning inom EU slutsatsen att det varken är bevisat att glyfosat är cancerogent eller påverkar organismer i odlingslandskapet. Det är dock medlemsländerna som under 2022 beslutar om eventuellt fortsatt godkännande inom EU.

Greppa Näringen har utvecklat en enskild rådgivning om strategi för att använda mindre eller ingen glyfosat. Den bidrar också till ett integrerat växtskydd där förebyggande åtgärder och alternativ till kemiska växtskyddsmedel ingår som viktiga delar. Rådgivningen visar hur en odlingsstrategi på gården kan fungera utan glyfosat i växtföljden. Syftet med arbetet är att precisera vilka moment i odlingen som behöver förändras, både kemiskt och mekaniskt. Resultatet diskuteras sedan utifrån praktiska, ekonomiska och miljömässiga perspektiv.

– Ett förbud mot glyfosat skulle kraftigt ändra förutsättningarna för stora delar av den svenska växtodlingen. Lantbrukarna behöver därför stöd och rådgivning för att förbereda sig inför ett eventuellt förbud. Rådgivningen ger praktiska tips om alternativa strategier och lantbrukaren får grepp om kostnaden för de insatser som behöver göras på den enskilda gården. Detta är första gången som Greppa Näringen skapat en riktad insats inför ett eventuellt förbud mot ett enskilt växtskyddsmedel, säger Frans Johnson modulansvarig för ”Odlingsstrategi med och utan glyfosat”

Mer information

Kontaktpersoner Greppa Näringen:
Stina Olofsson, projektledare Greppa Näringen
Telefon: 070-595 52 31
E-post: stina.olofsson@jordbruksverket.se

Petter Haldén, Modulansvarig Biologisk mångfald i åkerlandskapet
Telefon: 0737-19 77 83
E-post: petter.halden@jordbruksverket.se

Frans Johnson, Modulansvarig Odlingsstrategi med och utan glyfosat
Telefon: 073-345 84 86
E-post: frans.johnson@jordbruksverket.se

Greppa Näringens rådgivning Biologiskt mångfald i åkerlandskapet har tagits fram i samarbete med projektet Mångfald på slätten som drivs av Jordbruksverket sedan 2010.

Läs mer om biologisk mångfald i åkerlandskapet på Jordbruksverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Greppa Näringens rådgivning Odlingsstrategi med och utan glyfosat, har tagits fram i samarbete med Växtskyddscentralernas ogräs och teknikexperter.

Läs mer om Växtskyddscentralerna Länk till annan webbplats.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Beräkningar av lustgas från mark riskerar att bli missvisande

    Det behövs förfinade verktyg för att beräkna utsläpp av lustgas från mark efter tillförsel av skörderester. Det menar forskare i en artikel som nyligen publicerats i Global Change Biology. – Det vore...

  • Så påverkas markens vatten av jordbearbetning och odling

    Odlingsmetoder som bibehåller och förbättrar markstrukturen är avgörande för att anpassa lantbruket till klimatförändringar och väderextremer som värmeböljor och torka, enligt en artikel i den vetensk...

  • Välj huvudsyfte för din våtmark

    Det finns många önskemål om nyttor från våtmarker och forskare har nu försökt strukturera kunskapen om de olika nyttorna. Allt kan inte uppnås i en och samma damm eller våtmark men att framöver lyfta ...