Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

För dig som är intresserad av att satsa på biogas finns det rådgivning via gruppträffar om biogas eller så kan du bilda biogasnätverk för att utbyta erfarenheter med andra biogasintresserade företagare. Foto: Alex Regnér

Åtta av tio är nöjda eller mycket nöjda med sin biogasrådgivning

Jordbruksverket erbjuder kostnadsfri biogasrådgivning i hela landet i samarbete med sju rådgivningsföretag som har specialister inom lantbruksbaserad biogasproduktion. Under januari gjordes en uppföljning där alla som deltagit i den enskilda biogasrådgivningen fick möjlighet att tycka till. Åtta av tio är nöjda eller mycket nöjda med sin biogasrådgivning.

Mest nöjda är de lantbrukare som tagit del av den fördjupade rådgivningen i två steg. Där är hela nio av tio nöjda och inte någon som anser sig vara missnöjd. Alla som deltog i undersökningen var nöjda med bemötandet de fick från rådgivarna. Åtta av tio svarar att värdet av biogasrådgivningen på sikt är högt för företaget.

Totalt har cirka 75 enskilda biogasrådgivningar genomförts sedan starten i maj 2019. Majoriteten av de som svarat i undersökningen har 200 eller fler djurenheter i sitt företag.

Trots pandemin tuffar rådgivningen på och det kommer in nya intresseanmälningar allt eftersom. Tre av fem som tagit del av enskild biogasrådgivning har även deltagit i gruppträffar kring biogas. Totalt har cirka 350 personer deltagit i en eller flera träffar kring biogas sedan hösten 2019.

- De lantbrukare som satsar på biogas ligger i framkant och är väldigt engagerade! säger rådgivningsexpert Karin Ahlberg Eliasson, Hushållningssällskapet i Jämtland.

Det finns ett stort behov av fossilfri energi i samhället. Paradoxalt nog är just avsättningen av biogasen den stora utmaningen. Den mesta gasen kommer än så länge från rötning av avloppsslam. Men jordbruket har en stor potential att bidra till energiomställningen i samhället genom rötning av gödsel, skörderester och till exempel mellangrödor. Endast drygt 4 % av all stallgödsel används för biogasproduktion i nuläget. Störst blir miljönyttan ur samhällssynpunkt när den uppgraderas till drivmedel. En viktig avsättning för biogasen på sikt är transportsektorn som står för mer än en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Intresset i lastbilsbranschen och även inom fartygssidan växer. Lång räckvidd med gasdrivna tunga lastbilar eller för fartyg kräver uppgradering till flytande biogas. För bilar, bussar och kortare lastbilstransporter räcker det att komprimera gasen (Guldruschen, Biogas 2021, digital konferens).

I december 2019 presenterade regeringen den offentliga utredningen ”Mer biogas! För ett hållbart Sverige”- Betänkande av Biogasmarknadsutredningen, SOU 2019:63.

- Vi tror att intresset för rådgivningen kommer att öka ytterligare om riksdagen följer utredningens förslag men hur detta faller ut återstår alltså att se, säger John Andersson på Jordbruksverkets miljöanalysenhet. Det finns även fortsättningsvis möjlighet att söka investeringsstöd till att bygga biogasanläggning både inom EU:s landsbygdsprogram och inom satsningen Klimatklivet som Naturvårdsverket ansvarar för.

Rådgivning om biogas

Om du är intresserad av biogasrådgivning gör en intresseanmälan i länken nedan. Det finns även möjlighet att delta både i inspirationsträff kring biogas och att starta eller gå med i ett nätverk med andra lantbrukare. Rådgivningen finansieras inom EU:s landsbygdsprogram via Jordbruksverkets projekt inom Minskad klimatpåverkan och förnybar energi.

Läs mer om Biogasrådgivning i EU:s landsbygdsprogram Länk till annan webbplats. och/eller anmäl intresse för biogasrådgivning här! Länk till annan webbplats.


T
ext: Anna Hagerberg


Läs mer:

Betänkande av Biogasmarknadsutredningen ”Mer biogas! För ett hållbart Sverige”-, SOU 2019:63 Länk till annan webbplats.

Guldruschen Biogas 2021 Länk till annan webbplats.

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2018 ER 2019:23. Linus Klackenberg, Energigas Sverige på uppdrag av Energimyndigheten Länk till annan webbplats.


Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Så påverkas markens vatten av jordbearbetning och odling

    Odlingsmetoder som bibehåller och förbättrar markstrukturen är avgörande för att anpassa lantbruket till klimatförändringar och väderextremer som värmeböljor och torka, enligt en artikel i den vetensk...

  • Stora mängder mat går förlorade redan på åkern

    Betydande mängder vete, potatis, morötter och jordgubbar blir aldrig mat utan går förlorade på åkern, blir foder eller avfall. Det visar fyra nya rapporter från Jordbruksverket som tagits fram med hjä...

  • Stort intresse för markfrågor

    Greppa Näringens rådgivningar om bördighet handlar både om att minska risken för markpackning och att hitta de vinster som finns för att öka markens mullhalt med kolinlagring där det är mest lämpligt.