Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Lantbrukarnas nöjdhet med rådgivningen har ökat enligt den senaste medlemsundersökningen. Foto: Mårten Svensson

Nöjdheten med Greppa Näringen har ökat

Lantbrukarnas nöjdhet med Greppa Näringens rådgivning har ökat enligt den senaste medlemsundersökningen som sträcker sig över en ackumulerad tvåårsperiod. Det övergripande Nöjdhetsindexet visade ett högt resultat och ligger nu på 77 jämfört med 75 som var index samma tid förra året.

Även index Förändringsbenägenhet har ökat från 60 till 63, fördelat på ”Trolig förändring” (71) och ”Inspiration” (64). De rådgivningar som lantbrukarna rankade högst är ”Våtmarksplanering” och ”Test av Mineralgödselspridare” som båda fick index 83 vilket räknas som mycket högt. Även ”Översyn av dränering”, ”Hantering av växtskydd” och ”Utfodring nöt” ligger i topp.

Lantbrukarna är också mycket nöjda med rådgivarnas kompetens och bemötande. Över lag tyckte lantbrukarna att de fick relevanta råd anpassade efter sin verksamhet och att rådgivningen är kostnadsfri uppskattas också enligt de fritextsvar som kommit in.

Undersökningen görs kontinuerligt och svaren sammanställs för en tvåårsperiod (kv1 2019 - kv 4 2020).

Läs hela undersökningen här Länk till annan webbplats.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

Ingen information tillgänglig