Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Foto: Ammoniakavgången från nötflytgödsel minskade med upp till 98 procent när tanniner tillsattes till gödseln. Foto: Mårten Svensson

Mindre ammoniakläckage när naturliga tanniner tillsätts

Ammoniakavgången från nötflytgödsel minskade med upp till 98 procent när tanniner tillsattes till gödseln. Tanniner är naturliga ämnen som finns i växter. Resultaten kan bli viktiga för att nå miljömålen om minskad ammoniakavgång i Europa.

Det europeiska jordbruket har fortfarande en stor utmaning i att minska ammoniakläckaget till målåret 2030 i EU:s så kallade takdirektiv. Nöden är uppfinningarnas moder och olika forskargrupper försöker hitta nya effektiva metoder att förhindra ammoniak från att läcka från djurens gödsel. En forskargrupp från Österrike har provat att blanda i tanniner i flytgödsel med goda resultat. Tanniner tillhör en grupp av kemiska ämnen som kallas polyfenoler. De finns naturligt i växter och skyddar växterna från angrepp av till exempel insekter. En vanlig industriell användning av tanniner är vid garvning av djurhudar till läder.

Försök i labb

Försöket gjordes i laboratorieskala där en mimosa-tannin utvunnen av en ärtväxt av Akaciasläktet och en tannin från kastanjeträd testades. Flytgödsel med en torrsubstanshalt på 7,5 procent hämtades från en gård med nötkreatur. Gödseln blandades noga för att bli homogen och därefter tillsattes tanninerna till flytgödseln i mängderna 1, 5 respektive 10 viktsprocent. Försöket gjordes med fem upprepningar.

Mimosa var mest effektiv

Tillsatts av tanninerna gav en pH-säkning av flytgögseln. I utgångsläget var pH-värdet 7,66 och det sjönk stegvis med ökande mängd av tillsatserna. Mätning av gasavgång från flytgödseln pågick under en timme och från den obehandlade flytgödseln läckte det 430 ppm ammoniak. Från flytgödsel med tillsats av tanniner läckte det som minst 4,40 ppm och som mest 180 ppm ammoniak. Tanninerna gav alltså upphov till en betydligt minskad ammoniakavgång. Mimosa-tanninen var den mest effektiva tanninen i studien och fixerade mer än 97,5 procent av ammoniumkvävet i flytgödseln.

Hur lång tid ammoniakavgången pågick från flytgödseln skiljer också mellan försöksleden. I den obehandlade gödseln var avgången av ammoniak stor i början, men avtog och nådde en platå efter cirka en timme. Med tannin-tillsatserna avtog ammoniakavgången snabbare och med den högsta inblandningen (10 %) nåddes platån efter halva tiden.

Även markstudier behövs

Av resultaten drar forskarna slutsatsen att vid praktisk användning i lantbruk bör tanninerna blandas i vid fyllning av flytgödseltunnan strax före spridning. Det ger också chans till en bra omblandning.

Forskargruppen menar att resultaten är intressanta för möjligheterna att minska ammoniakavgång från stallgödsel men att det också behövs mätningar i marken av hur det fixerade kvävet omsätts och görs tillgängligt för grödan.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter