Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Konventionella gårdar behöver öka effektiviteten när det gäller mineralgödsel. Ekologiska gårdar kan minska överskotten på fosfor genom att använda gödselmedel som bättre motsvarar grödans näringsbehov än de som används idag. Foto: Janne Andersson

Greppa Näringen presenterar ny kunskap om växtnäringsbalanser

Hur väl växtnäring som kväve och fosfor utnyttjas varierar stort mellan olika typer av gårdar, det visar rapporten Växtnäringsflöden på gårdar inom Greppa Näringen, en sammanställning över växtnäringsflödet på 8 500 gårdar.

Djurintensiva gårdar har ofta de största överskotten i växtnäringsbalanserna av både fosfor och kväve. De konventionella växtodlingsgårdarna har i genomsnitt ett underskott på fosfor, medan djurgårdar och ekologiska växtodlingsgårdarna har ett fosforöverskott.

- Utmaningen på konventionella gårdar är att ytterligare öka näringseffektiviteten när det gäller mineralgödsel och foder. På ekologiska gårdar behöver fosforöverskotten minska med hjälp av ökade skördar och gödselmedel som bättre motsvarar grödans näringsbehov än de som används idag, säger Emma Hjelm, som arbetar med utvärdering i Greppa Näringen.

Växtnäringsämnen som kväve, fosfor och kalium tas in till gården, främst i form av utsäde, foder, mineralgödsel och stallgödsel. Den mängd växtnäring som är kvar efter att produkter som grödor och slaktdjur förts från gården visar differensen eller gårdens balans, och förutsättningar som gårdens produktion har.

En växtnäringsbalans visar hur de näringsämnen som förs in till gården omsätts till färdiga produkter. Med ett effektivt utnyttjande av näringsämnen förloras en mindre andel till miljön än vid en mindre effektiv produktion. Det gäller fosfor och kväve i form av ammoniak, nitrat samt lustgas.

- Greppa Näringens långsiktiga arbete gör det möjligt för lantbrukarna att jämföra växtnäringsbalanser över tid och med hjälp av rådgivning effektivisera sin verksamhet. Ekonomi, lönsamhet och positiva miljö- och klimateffekter går oftast hand i hand, säger Stina Olofsson projektledare för Greppa Näringen.

Läs hela rapporten här Länk till annan webbplats.

För frågor om rapporten kontakta Emma Hjelm eller Stina Olofsson

Kontakt

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter