Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

En ökande mullhalt i jorden ger chans till bättre struktur, infiltration, vattenhållande förmåga och att jorden kan hålla mer växtnäring Foto: Emma Hjelm

Greppa Näringens rådgivning om mullhalt kan öka både kolinlagring och skörd

Små förändringar i växtföljd och odlingsteknik ger stora förändringar i mullhalten på sikt. Stigande mullhalt ökar både odlingssäkerheten och även skörden. Allt detta går att räkna på i Odlingsperspektiv som är en del av Greppa Näringens rådgivning.

Emma Hjelm, Greppa Näringens expert på mullhalt och bördighetsfrågor

Tjänar på mullhushållning

-Det är på jordar med en relativt låg mullhalt som vi framförallt ser ökade skördar av att höja mullhalten, men att öka mullhalten är en långsam process och därför blir också diskussionerna kring åtgärder på gården långsiktiga, säger Emma Hjelm, Greppa Näringens expert på mullhalt och bördighetsfrågor.

I försök finns stöd för att en ökad mullhalt kan innebära en ökad avkastning på platser där markens kolinnehåll är lägre än cirka 2 procent (3,4 procent mull). Därför ger åtgärder också utslag i den inbyggda ekonomiska kalkylen. På dessa jordar har man sett att skördenivåerna har ökat med mellan 3 och 9 procent när halten kol i marken ökat med 0,1 procentenheter.

Försäkring mot extremväder

En ökande mullhalt i jorden ger chans till bättre struktur, infiltration, vattenhållande förmåga och att jorden kan hålla mer växtnäring. Den ökade infiltrationen minskar tydligt risken för fosforförluster på lerjordar. Att arbeta med mullhushållning ökar också odlingssäkerheten, och vilket är en fördel under extremår.

Förfinade beräkningar

I Greppa Näringen har rådgivningen Mullhalt och bördighet funnits sedan 2008 och fram till idag har 600 lantbrukare fått besök av en rådgivare. För något år sedan uppdaterade Greppa Näringen beräkningsmodellen i Odlingsperspektiv där man kan räkna på mullhaltens förändring genom växtföljd och odlingsåtgärder med resultat i både kilo kol och kronor per hektar.

Här kan du läsa mer om rådgivningen Mullhalt och bördighet och ladda ner kalkylprogrammet Odlingsperspektiv.  Länk till annan webbplats.

En av grundbultarna i Odlingsperspektivs beräkningar av kolinlagring är att rötter bidrar mer till kolinlagring än ovanjordisk biomassa.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Lantbrukare leder forskning för hållbart jordbruk

    Innovative farmers heter ett nätverk av lantbrukare i England som tar initiativ för att göra gårdsförsök i samarbete med forskare. Nätverket har funnits i 10 år och har hittills engagerat 12 000 lan...

  • Nu drar höstens aktiviteter igång

    Efter flera år med restriktioner på grund av pandemin laddar vi nu upp för flera stora evenemang. Först ut är Greppa Näringens Rådgivarkonferensen den 26-27 september, därefter tar mässorna vid.

  • Så tycker lantbrukare om klimatåtgärder

    Lantbrukares syn på hot, möjligheter och åtgärder kopplade till klimatförändringar är föremål för en finsk studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Climatic Change.