Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Foto: Goumbik, Pixabay

Jordhälsa i fokus för flera nya initiativ

Jordhälsa är ett begrepp som uppmärksammas allt mer i Sverige. Tidigare i år arrangerades Jordhälsokonferensen av RådNu och Gröna Möten. Nyligen meddelade också forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet att de startar ett projekt om jordhälsa kopplat till extremväder. Ytterligare ett initiativ är SM i nedbrytning som arrangeras i sommar med syfte att öka medvetandet om jordhälsofrågor.

Markpackning, inlagring av kol i mark och regenerativt lantbruk var några ämnen som diskuterades på Jordhälsokonferensen som arrangerades i januari 2020 av RådNu (Sveriges lantbruksuniversitets kompetenscentrum för rådgivning) och Gröna Möten med stöd av SLU Future Food och en grupp lantbrukare, rådgivare och forskare.

Utgår från jordhälsoprinciper

I samband med jordhälsokonferensen intervjuades flera av deltagarna i en video Länk till annan webbplats. som går att ta del av i efterhand. En av talarna var Jay Fuhrer som är jordhälsospecialist på demonstrationsgården Menoken Farm Länk till annan webbplats. i USA där man testar och visar olika sätt att förbättra gårdens jordhälsa. På gården utgår man från jordhälsoprinciper, vilket innebär att jorden hålls täckt av vegetation, jordbearbetningen minimeras, antalet grödor i växtföljden maximeras och köttdjur integreras i växtodlingen, till exempel genom att boskap får beta på åkrarna efter skörd.

Forskare undersöker samband mellan jordhälsa och skörd

Jordhälsofrågor står även i fokus för ett nystartat forskningsprojekt Länk till annan webbplats. vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). I projektet ska forskare studera vilken roll jordhälsa spelar för att få en säkrare skörd vid extremväder. De kommer att undersöka samband mellan brukningsmetoder, jordhälsa och skördestabilitet.
– Vår hypotes är att en god jordhälsa förbättrar skördestabiliteten och att ett mera diversifierat system där till exempel växtföljden varieras och jordbearbetningen minskas gör markens kvalitet bättre, säger Thomas Keller vid SLU, som är en av forskarna bakom projektet i en SLU-nyhet.

SM i nedbrytning ska uppmärksamma jordhälsa

I sommar arrangeras också SM i nedbrytning av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och SLU RådNu, som ett sätt att lära sig mer om sin jord och börja prata om jordhälsa. Tävlingen pågår mellan juni och augusti 2020. Målgruppen är lantbrukare, trädgårdsodlare, elever och andra privatpersoner. Senast den 8 maj kan deltagare anmäla sig till SM i nedbrytning.

Jordhälsa

Med jordhälsa menas en frisk matjord med hög biologisk aktivitet. En hälsosam jord är ett levande ekosystem som kan leverera ekosystemtjänster och funktioner som främjar växter, djur och människor, utan att påverka miljön negativt, enligt en definition.

I en frisk jord eftersträvas:

 • god struktur
 • god vattenhushållning
 • tillräcklig mängd växttillgängliga näringsämnen
 • små populationer av växtskadegörare och växtpatogener
 • stora populationer av nyttoorganismer
  Källa: Williams, 2018.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

 • Twitter användbart för lantbrukare i frågor om markvård

  Fungerar Twitter som en metod för lantbrukare för att lära och utbyta erfarenheter om markvård? Ja, utmärkt, enligt en ny brittisk forskningsrapport.

 • Ökat intresse för biokol som kolsänka

  Biokol lyfts fram som en viktig lösning för att lagra kol och motverka klimatförändringarna. De senaste åren har en rad initiativ och försök om biokol startats i Sverige.

 • Sverigemästare i strukturkalkning?

  Ett av de områden där det strukturkalkats mest i landet är kring Hölö och Mörkö nära Södertälje. Varje år sedan nästan tio år tillbaka har det kalkats kring 300 hektar och miljöarbetet fortsätter.