Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Ett fältförsök med biokol inom Leaderprojektet ”E-kol-ogiskt” på Gotland har visat positiva resultat när det gäller både skörd och klimatnytta. Foto: Waila AB

Ökat intresse för biokol som kolsänka

Biokol lyfts fram som en viktig lösning för att lagra kol och motverka klimatförändringarna. De senaste åren har en rad initiativ och försök om biokol startats i Sverige.

Det handlar både om anläggningar för att producera biokol men även olika forskningsinitiativ. Ett av initiativen är Stockholms biokolprojekt där trädgårdsavfall blir fjärrvärme och biokol som sedan används som jordförbättringsmedel. Ett annat är Lindeborgs gård utanför Nyköping som är en av flera gårdar som nu börjar producera, sälja och använda biokol, i flera fall med stöd från investeringsstödet Klimatklivet.

Positiva skörderesultat

På Gotland har fältförsök gjorts inom ramen för Leaderprojektet ”E-kol-ogiskt!” i samarbete mellan bland andra företaget Waila och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Syftet är att visa positiva effekter av biokol för mark och vatten samt för att motverka klimatförändringarna.

Ett fältförsök i sparrisodling som genomförts i projektet har visat positiva resultat med ökad skörd och minskade utsläpp av växthusgaser, enligt P4 Gotland Länk till annan webbplats.. Försöksresultaten visar att biokolet har en positiv påverkan både på jordens fertilitet och på grundvattenföroreningar med nitrat. Projektet kommer att fortsätta under 2020.

Kolsänksrätter med biokol

En annan satsning är Hushållningssällskapet Sjuhärads projekt ”Kolsänksrätter med biokol” som startar i år. Projektet kommer att löpa under tre år och syftar till att minska mängden växthusgaser i atmosfären och samtidigt berika jordbruksmarken. Biokol kommer att köpas in, spridas på åkermark och kolsänksrätter ska säljas. Förhoppningen är även att öka produktiviteten och minska risken för kväve- och fosforläckage, uppger Hushållningssällskapet.

Begränsade kunskaper

Kunskapen om nyttorna med biokol är dock fortfarande begränsad och den svenska marknaden för biokol är relativt outforskad, enligt en rapport från Avfall Sverige. Den stora marknaden gäller biokol som jordförbättringsmedel. Däremot finns ingen betalningsvilja för biokol som kolsänka i dagsläget, även om det kan komma att förändras framöver, enligt rapporten.

Få studier i tempererat klimat

Det finns få studier om biokol i tempererade områden och få lantbrukare i Skandinavien har kunskap om konceptet, enligt en litteraturstudie vid Lunds universitet. Studien undersökte nyttan med biokol på en gård i södra Sverige.

Några slutsatser från studien är att biokol skulle kunna bidra med värme och kolinlagring, men att det däremot är osannolikt att skördarna skulle öka. Biokolet skulle däremot kunna påverka andra markegenskaper som markens förmåga att hålla vatten och näring. Den övergripande slutsatsen i studien blev att biokol skulle kunna vara fördelaktigt för gården.

Utreder klimatnyttan

Klimatnyttan av biokol är också en av de frågor som undersöks i projektet "Systemanalys av produktion och användning av biokol" Länk till annan webbplats. vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). I projektet görs olika fallstudier, bland annat om Stockholms biokolprojekt och Lindeborgs gård i Nyköping.

Biokol

  • Biokol är kol från organiskt material (t ex träkol) som upphettats till hög temperatur under syrefria förhållanden, så kallad pyrolys.
  • Nedbrytningstiden för biokolet kan vara hundratals till tusentals år och kolet kan på så vis fungera som en kolsänka.

Läs mer:

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter