Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

En ny studie visar att stallgödsel från djur som fått antibiotika kan ge negativa miljöeffekter. Foto: Carl Wepking/CSU

Större klimatpåverkan med antibiotika i stallgödseln

Att gödsla med stallgödsel från kor som fått antibiotika påverkar marken på flera sätt, enligt en ny studie vid universiteten Colorado State University och University of Idaho i USA.

Forskarna bakom studien kunde se förändringar när det gällde flera olika områden som mikroorganismer, ekosystemens funktion, markandning och cirkulation av ämnen. De såg också förändringar som handlar om hur växter lagrar kol i marken och hur de tar upp kväve från marken.

Mer koldioxid till atmosfären

Resultaten visar att användningen av antibiotika gjorde att mindre mängd kol lagrades i marken och att mer kol gick förlorat till atmosfären som koldioxid. Studien har publicerats i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Ecology Letters.

I studien har forskarna analyserat ekosystem som exponerats för gödsel från boskap som inte fått antibiotika, gödsel från boskap som fått antibiotika och en ogödslad kontrollyta. Gödseln kom från mjölkkor vid Virginia Tech Department of Dairy Science.

I tidigare försök på samma tema har antibiotika injicerats i gödseln och sedan tillsatts till marken, eller så har antibiotika tillsatts direkt till marken. Tanken bakom den senaste studien är att den ska vara utformad på ett mer realistiskt vis.

Antibiotika i jordbrukslandskapet är ett växande forskningsområde

Forskargruppen undersökte också hur ämnen cirkulerade för att se vilken effekt gödseln hade på hela ekosystemet. De tog prover under en vecka och upptäckte att närvaron av antibiotika gjorde att kolet transporterades mycket snabbare från det organiska materialet på marken, till växtrötterna, till marken för att slutligen respirera tillbaka ut som koldioxid.

– En mycket mindre mängd av det nya kolet bibehölls i systemet jämfört med de andra jordarna som vi testade, säger Carl Wepking vid Department of Biology vid CSU, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Forskningsområdet som undersöker jordbrukslandskapets exponering för antibiotika och resistens är under tillväxt. Forskarna betonar att det behövs fler studier om antibiotika i marken vid användning av stallgödsel, men konstaterar att resultaten visar att användning av antibiotika har miljöeffekter.

Red. anm. Användningen av antibiotika inom djurhållningen är lägre i Sverige än i USA (se till exempel WWF:s köttguide för en jämförelse av antibiotikaanvändningen i olika länder.)  Länk till annan webbplats.Den lägre användningen av antibiotika i Sverige kan innebära att marken inte påverkas på samma sätt här som i den amerikanska studien.

Text: Teresia Borgman

Källa: Researchers find multiple effects on soil from manure from cows administered antibiotics Länk till annan webbplats., Colorado State University, news release 9 oktober, 2019.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter